At trække en streg i sandet – at forstå partnerens budskaber

At trække en streg i sandet er et konstruktivt udgangspunkt for at forbedre kommunikationen i et parforhold. Som par skal man være i nuet og samtidig se fremad og prøve at spørge ind til den andens fortolkninger, når man kommunikerer. På den måde skaber et par den bedste forudsætning for at forstå hinanden og hinandens budskaber. 

For de fleste vil »at trække en streg i sandet« betyde, at man lægger fortiden bag sig, glemmer den og kommer videre fra det udgangspunkt, man har netop nu. Man trækker en tydelig grænse for noget. Det er ikke helt den betydning, som Anders Allentoft, psykoterapeut og parterapeut, lægger i ordene. For ham er »at trække en streg i sandet« et konstruktivt udgangspunkt for parterapi.

»At trække en streg i sandet betyder at forholde sig åbent til den andens budskab, og tro på de bedste intentioner hos hinanden. Hvis man skal komme videre, skal man ikke kaste med mudder fra fortiden, men prøve at lægge det bag sig til en vis grad og se fremad for at være i nuet. I de tilfælde hvor fortiden forstyrrer kommunikationen, er det vigtigt at få vendt det på en konstruktiv måde. Som par skal man prøve at fokusere på at komme over i den andens univers, hvis I begynder at lukke af eller blive irriteret, er det tid til at gentage over for partneren, hvad i tror, der er blevet sagt, det er ikke sikkert, det er det budskab, der menes,« siger Anders Allentoft.

Kommunikation kan blive mødt af fordomme

Når du kommunikerer med din partner, sender du et budskab, som du gerne vil have, at din partner forstår. Men budskabet bliver tolket af din partner gennem fordomme, overbevisninger eller med rod i tidligere handlinger og hændelser i parforholdet. Det kan nogle gange give støj i kommunikationen – det kan gøre, at budskaber bliver misforstået. Og kommunikationen mellem jer derfor bliver misforstået.

»Når den ene part hører den anden sige noget, så tolkes det ud fra fælles historie og overbevisninger om den anden. Partneren skal være åben for at give den anden en mulighed for at udvikle sig og forandre sig. Og det er svært at udvikle sig, hvis man oplever at blive mødt med en fordom,« siger Parterapeut og psykoterapeut Anders Allentoft og fortsætter:

»Som terapeut kender jeg ikke parrets fortid. Jeg prøver at give dem muligheden for at gøre noget nyt i terapien, for man kan ikke udvikle sig, hvis man bliver ved med at hænge fast i noget gammelt ved ens partner, eller ved en selv for den sags skyld.«

At trække en streg i sandet handler derfor om at bryde et dårligt mønster af kommunikation i parforholdet.

Du må gerne afbryde din partner

»Det er egentlig meget klassisk, for par kommer tit til mig i en konflikt om, at den ene ikke forstår den anden og omvendt. Og når de har været i gennem et mønster, hvor de gang på gang ikke har forstået hinanden, så prøver den ene part at forklare endnu mere, og den anden lukker i og gider ikke at høre mere. Og hvis man skal åbne op for det, så er man nødt til at bryde ud af mønsteret,« forklarer parterapeuten.

Det kan være en misforstået respekt, at man gerne vil lytte, til den anden er færdig med at snakke. Men hvis man kun lytter og ikke afbryder og stiller spørgsmål, så kan man miste grebet i kommunikationen. Den måde som man tolker partneres budskaber på, vil ikke blive kendt for partneren, og kommunikationen vil derfor misforstås, hvis den anden part har tolket noget andet end det, der egentlig var budskabet i kommunikationen.

Læs også: Grundfrygt

»Hvis parret skal kommunikere klart, så skal partneren ikke forholde sig til følelser eller adfærd, men overbevisningerne der styrer tolkningerne. Det er det felt, jeg arbejder med i terapien. Og så er det måske, at man skal ændre nogle overbevisninger. Man skal bygge en bro mellem parterne. Man skal vandre over i den andens univers og prøve at forstå, hvordan de tænker, og hvorfor de føler. Man skal forstå intentionen bag det, der bliver sagt, og ikke så meget ens egen tolkning af det der bliver sagt,« uddyber eksperten.

Sprog former vores tanker

Anders Allentoft arbejder med en tankegang om, at sprog og handlinger hænger sammen. Det bruger han i terapien, når par gerne vil arbejde med deres kommunikation og deres handlinger overfor hinanden.

»For nogle par, selvom det lyder mærkeligt, så kan der godt være nogle, som kommer alene og går i parterapi. Enten kan de ikke få partneren med, eller også har de nogle ting, som de selv skal bearbejde for at komme videre i parforholdet. Nogle gange arbejder jeg med den ene person, som ændrer sin adfærd, og når den ene gør noget andet, så er den anden nødt til at gøre noget andet også. Så kan der ske en ændring i systemet. Det kan give en forandring ud af et dårligt mønster,« forklarer Anders og fortsætter:

»Så for at skabe et nyt kapitel i den historie parret skal have bearbejdet, så kan den ene part komme alene og arbejde med det. Der er måske én ting, der ligger helt tilbage fra barndommen. Der kan være en mørk side eller en frygt, der ligger langt tilbage, og der arbejder jeg meget med, at frygten har fået for meget plads, fordi den ikke er blevet lyttet til. Og der arbejder jeg derfor med indre dialog, hvor man går ind i en form for trancetilstand og visualiserer den mørke side og kommunikerer med de indre sider af sig selv.«

Indlægget er skrevet af Signe Stange Jensen og Anders Allentoft. Anders har sin praksis i Svendborg på Fyn og i Odense.


JA TAK, TILMELD MIG TIL LOVECAST NYHEDSBREVET

Tilmeld dig Lovecast nyhedsbrevet og få masser af inspiration og tips til parforholdet! - du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik.

[rainmaker_form id="2886"]

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *