PARTERAPI I HELE DANMARK

STYRK DIT PARFORHOLD MED PARTERAPI!
Parterapi i overalt i Danmark

PARTERAPI KAN HJÆLPE JER TIL AT SKABE DET PARFORHOLD I DRØMMER OM.

Nedenfor kan du læse vores store guide til parterapi, så I kan blive klædt rigtigt på inden I starter et parterapiterapiforløb.

HVAD ER PARTERAPI?

Parterapi er kort fortalt terapeutiske samtaler, som handler om at styrke jeres parforhold. I parterapi får I professionel hjælp til at håndtere konkrete udfordringer i parforholdet, og I får hjælp til at udvikle relationen og skabe en bedre måde at være sammen på. Terapien kan handle om alt fra helt små banaliteter i hverdagen, til store udfordringer som eksempelvis:

Par der krammer

Skænderier og hyppige konflkter

Utroskab & svigt

Ensomhed i parforholdet

Skilsmisse

Frustrationer

Udgangspunktet for terapien er at den skal fungere som en hjælp til selvhjælp. Det vil sige at terapeuten arbejder med at sætte nogle vigtige processer i gang, som har til formål at hjælpe jer til selv at kunne løse problemerne når de opstår. Nogle par går i parterapi, fordi de er havnet i en negativ spiral, hvor de løber ind i de samme problemer og konflikter igen og igen, mens andre bruger parterapi løbende til at forebygge problemer og udfordringer.

HVORDAN FOREGÅR ET PARTERAPEUTISK FORLØB?

Parterapi består primært af samtaler, hvor både parret og terapeuten deltager. I et parterapiforløb kan nogle terapeuter vælge at tilbyde uddybende samtaler med den ene part alene, hvis det vurderes at give mening i forhold til det terapeutiske arbejde. Andre terapeuter foretrækker kun have samtaler, hvor begge parter er til stede.

Terapeuten hjælper typisk med at skabe den nødvendige plads og et trygt rum, så begge parter har mulighed for at blive:

Hørt

Mødt

Anerkendt

Når I bliver hørt, mødt og forstået, vil I få mulighed for at tale om de udfordringer I begge oplever. Det vil skabe en større forståelse for hinanden, og I vil samtidig arbejde med at styrke jeres evne til at kunne håndtere konflikter og uenigheder som opstår i fremtiden.

Parterapi er ikke bare en løs snak i øst og vest. Terapiforløb skaber ofte mærkbare resultater, da terapeutisk arbejde er en struktureret proces der typisk tager fat i de bagvedlæggende årsager til de udfordringer I oplever i parforholdet. Hos nogle terapeuter får I hjemmeopgaver og øvelser, afhængigt af jeres situation.

Et parterapiforløb starter typisk med at undersøge de udfordringer og mønstre der skaber frustrationer og konflikter i parforholdet. Årsagerne til konflikterne handler ofte om noget andet end selve konflikten. Derfor vil terapeuten ofte spørge ind til specifikke situationer i jeres samvær for at få sat ord på jeres tanker, følelser og reaktioner, som er med til at påvirke jeres indbyrdes samspil - hvilket opleves som en stor lettelse hos de fleste par.

Mange terapeuter tilbyder også "individuel parterapi", hvor den ene part går i terapi for at styrke parforholdet, og hvor der arbejdes på at at opnå større forståelse - både for hinanden og hos sig selv.

ER DER NOGET VI SKAL FORBEREDE HJEMMEFRA?

Første gang i kommer i parterapi skal I ikke forberede noget. Men i skal have lyst og være motiveret til at arbejde med jeres parforhold. Parterapi kræver koncentration og derfor kan en god nattesøvn anbefales.

Nogle terapeuter kan give jer lektier for fra gang til gang, da det er med til at indarbejde nye rutiner, så I ikke glemmer det i har lært.

Parforholdet er den vigtigste relation voksne mennesker har. Se vores lille parforholdsvideo og bliv inspireret til at arbejde med parforholdet.

HVAD KAN VI TALE OM I PARTERAPI?

Parterapi kan i princippet handle om mange forskellige ting. Her er 9 ting som ofte kommer op i parterapi, men terapien kan selvfølgelig også handle om andre ting.

1

KOMMUNIKATION

En god og konstruktiv måde at kommunikere på er altafgørende for frugtbart og velfungerende parforhold. Hvis I ofte oplever at selv små uenigheder og samtaler ofte fører til store skænderier og konflikter vil parterapi være oplagt.

2

KONFLIKTER

Konflikter og skænderier kan ikke undgås i et parforhold. Hvis I skændes ofte, måske højlydt og har mange konflikter, er det dog et sikkert tegn på at noget er galt. I terapi vil I typisk kigge på de bagvedliggende årsager til konflikterne og arbejde med de ting der volder problemer.

3

SEKSUELLE PROBLEMER

Hvis I sjældent eller aldrig har lyst til sex, er det et klart signal om at noget er galt. De fleste parterapeuter kan hjælpe med at finde ind til de bagvedliggende årsager til udfordinger i sexlivet. Mange mister lysten til sin partner, hvis de ikke føler hørt og forstået, eller er hvis de er utrygge i parforholdet.

4

UENIGHEDER OMKRING BØRN OG DELEBØRN

Udfordringer og uenigheder omkring børn, familieliv, børneopdragelse og delebørn, er ofte noget der skaber udfordringer hos de fleste familier. Det er typisk noget der vil blive bragt op i parterapi.

5

UTROSKAB

Utroskab opfattes af de fleste som et helt utilgiveligt svigt. Har I oplevet utroskab er parterapi en god mulighed for at komme videre - uanset om det er sammen eller hver for sig.

6

STRESS

Lider den ene part af stress på arbejdet kan det i høj grad påvirke parforholdet. Stress ødelægger betingelserne for nærvær og intimitet. Parterapi kan hjælpe jer til at få større forståelse af stressrelaterede udfordringer og hjælp til at håndtere dem.

7

ENSOMHED

Mange mennesker oplever en følelse af ensomhed - også selv om de er i et parforhold. Nogle føler at de står alene med ansvaret for husholdningen og hverdagens pligter, mens andre »bare« føler sig alene. I parterapi kan I arbejde med konkrete løsninger, som kan styrke fællesskabsfølelsen i parforholdet og modvirke ensomhed.

8

JALOUSI

Jalousi kan være meget opslidende for et parforhold og for relationer generelt. Uanset om jalousien er begrundet eller ej, skal der tages hård om den, hvis den skaber udfordringer for parforholdet. Jalousi er et emne som parterapeuten typisk beskæftiger sig med og møder i parterapi.

9

PSYKISKE LIDELSER

Hvis en af jer lider af psykiske problemer eller traumer fra barndommen, kan det vanskeliggøre parforholdet. En dygtig parterapeut kan hjælpe med at kortlægge udfordringerne, så I kan finde en vej videre. Hvis den ene part har særlige personlighedskarakteristika, som eksempelvis Borderline, psykopatisk eller Narcissistisk Personlighedsstruktur, fraråder mange eksperter parterapi.

PARTERAPI VIRKER

Parterapi giver næring og nyt liv til parforholdet og det kan på mange måder bruges, som et tiltrængt indspark, til at styrke kærligheden og skabe sundende og mere glædesfyldt bånd mellem jer.

Uanset om dit parforhold er i dyb krise og I har store udfordringer, eller om I måske "kun" har små konflikter i dagligdagen, kan parterapi hjælpe jer til at skabe et helt nyt og solidt fundament, på vej til et bedre, lykkeligere og stærkere parforhold.

Er du på udkig efter en dygtig parteapeut, som kan hjælpe jer med at genfinde kærligheden og få dit parforhold tilbage på sporet, så kan du finde et stort udvalg af kompetente og dygtige parterapeuter her:

Par der krammer

UNDERSØGELSE OMKRING PARFORHOLD OG SKILSMISSER

18% at alle par der bliver skilt kommer aldrig i parterapi

82 % går ikke i parterapi inden skilsmisse - hvad gør du?

82%

I en Gallup undersøgelse, foretaget for Berlinske, blev 323 fraskilte personer adspurgt omkring parterapi i forbindelse med deres skilsmisse. Det viste sig, at kun 18% af de fraskilte par havde været i parterapi inden skilsmissen. Du kan læse mere om undersøgelsen her.

HVORDAN FINDER VI DEN HELT RIGTIGE TERAPEUT?

Her på siden får du et godt overblik over vores mange tilkyttede terapeuter. Det gør det lettere for dig at sammeligne terapeuternes priser, uddannelser, kompetencer og særlige erfaringsområder. Men der er der mange andre vigtige faktorer der er afgørende for et godt terapiforløb. Parterapeuter har ofte meget forskellige baggrunde, uddannelser og livserfaringer, og det kan gøre det svært at genneskue hvem der er den rette for jer.

De fleste terapeuter, som er tilkyttet Lovecast, tilbyder en kortere gratis telefonisk samtale, hvor I helt uforpligtende har mulighed for at få afklaret spørgsmål og få klarlagt hvordan terapeuten kan hjælpe jer. (Det er er ikke parterapi, men blot en samtale der kan afstemme forventningerne).

EVALUERING EFTER FØRSTE SESSION

Sæt jer ned og tal sammen om terapiforløbet efter første session og find ud af om der var:

KEMI

 Har I begge en god personlig kemi med parterapeuten? Kemi er en svær størrelse at have med at gøre, og her må man lytte til sin mavefonemmelse. Hvis den ene af jer føler at kemien ikke er god, vil det være oplagt at finde en anden. Kemien er altafgørende for et succesfuldt terapiforløb.

LYTTER TERAPEUTEN?

I parterapi er det vigtigt at føle sig hørt, forstået og anerkendt. Hvis den ene af jer ikke føler sig hørt og mødt, eller måske endda føler at parterapeuten har skabt en alliance med den anden, vil terapiforløbet ikke blive godt. Tal derfor åbent om forløbet efter første session og få afklaret om I begge er tilfredse.

KOM IND TIL KERNEN

Terapeutens forståelse af jeres situation og af de udfordringer I oplever er helt afgørende. Parterapi koster mange penge, og det er derfor vigtigt, at terapeuten har opfanget situationen og kortlagt de ting I skal arbejde med allerede efter første session.

JA TAK, TILMELD MIG NYHEDSBREVET

Tilmeld dig Lovecast nyhedsbrevet! - du kan til enhver tid afmelde dig igen med et enkelt klik. I vores nyhedsbrev får du tips og tricks, som du kan bruge i dit parforhold. Vi skriver om konkrete problemstillinger og kommer med meningsfyldte og brugbare løsninger.

Vi bringer også interviews med nogle af Danmarks førende parterapeuter og eksperter.

HVOR MANGE GANGE SKAL VI KOMME?

Parterapi er langtfra altid så udfordrende eller langvarig som nogen tror. Nogle par oplever at parterapien udelukkende handler om at få hjælp til at gennemføre en vigtig diskussion, bringe nogle emner på banen eller løse en konkret misforståelse eller forhåndsantagelser om hinanden og hinandens følelser.

I parterapi vil I som regel blive bedre til at mærke hvordan rummet og stemningen er imellem jer, så I bliver mere opmærksomme på de synergier der opstår, når I virkelig har god kontakt med hinanden.

I parterapi vil det nogle gange være nødvendigt at kigge på jeres fortid hver især. De tillærte mønstre og overlevelsesstrategier vi lærte i barndommen bruger vi nemlig stadig og det er ofte dem der forhindrer os i at leve frit - både som individ og i parforholdet.

Ved at blive opmærksom på hvordan vores gamle mønstre påvirker og begrænser os, får vi mulighed for at arbejde med de bagvedliggende følelser og oplevelser - og det skaber ofte grobund for et langt bedre liv og parforhold.

Flest på bliver skilt når deres yngste barn er mellem 6-7 år.

VORES PARFORHOLD ER I DYB KRISE - KAN TERAPI HJÆLPE?

Det helt korte svar er ja - kriser kan rent faktisk styrke parforholdet. Hvis I står midt i en krise, kan problemerne forekomme helt uoverskuelige og det kan være svært at se lyset for enden af tunnelen. Men som det er med alle kriser, rummer de altid muligheder for at blive vendt til noget positivt, som rent faktisk betyder at I får bearbejdet de uhensigtsmæssige ting der i første omgang skabte krisen. Det kan i sidste ende styrke forholdet og sikre en bedre måde at være sammen på. Mange parterapeuter behandler problemstillinger som vedrører store ændringer i livsvilkår hos mennesker i parforhold. Vi har samlet nogle af dem her.

ER I KLAR?

Det er vigtigt for et godt terapiforløb at I begge er motiverede og villige til at arbejde med problemerne i parforholdet. Hvis I ikke er motiverede, eller hvis den ene part ikke er det, kan det være meget svært at få gjort noget ved problemerne. Vi har derfor lavet en lille tjekliste, som I kan løbe igennem for at få afklaret om I har brug for parterapi.

Et par der går på vejen

Listen er vejledende og mennesker er forskellige og kan have forskellige behov og problemer. Hvis I er i tvivl om hvorvidt I har behov for parterapi, er vores anbefaling at kontakte enten os eller en af vores parterapeuter, for at få en snak om jeres problemer og udfordringer.

Du kan også læse meget mere om utroskab, parforhold, konflikter og jalousi ved at følge disse links.

Vi anbefaler at gå i parterapi, så snart I registrerer at noget er galt. Vi har samlet lidt statistik og tal, som synliggør, hvordan det egentlig står til med parforhold i Danmark. Se eksempelvis tal fra de store byer København, Odense og Århus her.

GÅ I GANG INDEN DET ER FOR SENT

Parterapi kan ikke redde alle forhold. Nogle gange kan det være alt for sent at gribe ind, da tiltrækningen og forelskelsen kan være afløst af bitterhed og opgivenhed. Specielt i situationer, hvor den ene part er helt afklaret og ikke vil mere, kan det være rigtig svært for den anden, som gerne vil kæmpe for forholdet og få det til at lykkes. Det er derfor en rigtig god idé at booke en parterapeut, så snart man mærker at forholdet er på afveje. Flere og flere vælger at gå i parterapi uden at have de helt store konflikter, men for at sikre at den vej forholdet bevæger sig også er den rigtige retning - og det virker - det er nemlig langt mere effektivt at forebygge end at brandslukke.

Lovecast Learning - online parkuser

ONLINE PARKURSER

LÆR NÅR I HAR LYST & TID

Er I ikke helt klar til parterapi - så prøv et af vores online parkurser. Sæt jer til rette sammen hjemme i stuen og få en inspirerende, god og udviklende oplevelse - præcist når I har tid og lyst.