PARTERAPI I HELE DANMARK

Parterapi i Danmark

VELKOMMEN TIL LOVECAST

Her finder du alt om parterapi, kærlighed og parforhold. På Lovecast, er det let at få et overblik over dygtige parterapeuter overalt i Danmark, så du kan samligne ydelser, priser og terapeuternes baggrund. Samtidig kan du finde spændende artikler, interviews med førende parterapeuter og meget andet, som kan inspirere til er bedre og mere frugtbart parforhold.

OM PARTERAPI

Parterapi kan handle om alt fra små banaliteter og konflikter der har sneget sig ind i hverdagen, til store udfordringer, som eksempelvis svigt, sorg og utroskab. Mange par vælger at gå parterapi, fordi de løber ind i de samme problemer og konflikter igen og igen. Ofte kan samspillet føles helt fastlåst og det kan være rigtig svært at bryde de negative rutiner og de uheldige mønstre, som præger kommunikationen i parforholdet.

Derfor tager parterapi ofte udgangspunkt i at finde en bedre og mere konstruktiv måde at kommunikere på, og terapeuten vil ofte arbejde med at styrke og forbedre dialogen i mellem jer. Når vi kommunikerer med andre mennesker, er det altafgørende at lytte og anerkende hinanden, og det gælder naturligvis også for parforhold. Vi får samtidig viden om hinandens hverdag, verdensbillede, savn og bekymringer og jo mere viden vi har om hinanden, og jo mere vi kender til hinandens handlemønstre og bagvedliggende følelser, jo mere kan vi også acceptere hos hinanden - også selvom vi ikke altid er enige. Det kan gå helt galt, hvis vi ikke anerkender den andens opfattelse af virkeligheden og i stedet forsøger at lave om på hinanden.

HVORDAN FOREGÅR PARTERAPI?

Parterapi består som udgangspunkt af samtaler, hvor både parret og terapeuten deltager. Nogle terapeuter kan vælge at have uddybende samtaler med den ene alene, hvis det vurderes at give mening for at opnå en bedre forståelse af situationen.

I parterapi, hjælper terapeuten typisk med at få kortlagt uhensigtsmæssig kommunikation og mønstre, og de følelser der opstår hos hinanden. Det kan som udgangspunkt være meget svært for jer selv at gennemskue, og ofte er tilstedeværelse af en neutral terapeut, der kan spørge ind til og fokusere på det vigtige, noget der opleves som en stor lettelse hos de fleste par. Manglende kommunikation, ringe forståelse og indlevelse i hinandens verden kan ofte give anledning til misforståelser og frustrationer.

18% at alle par der bliver skilt kommer aldrig i parterapi

HVORDAN FINDER I DEN RIGTIGE PARTERAPEUT?

På Lovecast, kan I få et godt overblik over vores mange parterapeuter, så I lettere kan vælge den helt rigtige for jer. Det er helt afgørende for et godt terapiforløb at I føler jer hørt og forstående og derfor er kemien mellem parrret og parterapeuter vigtig. Parterapeuter har ofte meget forskellige baggrunde, livserfaringer og uddannelser, og det kan derfor være rigtig svært, at gennemskue hvem der er den rigtige for jer. Derfor tilbyder de fleste parterapeuter, som er tilknyttet Lovecast, en gratis telefonisk samtale, så I bedre kan vurdere om kemien passer sammen. Her er det en god idé at I begge deltager, så I begge har indflydelse på valget af parterapeut.

HVOR LANGT TID TAGER PARTERAPI?

Parterapi er som udgangspunkt hjælp til selvhjælp. Terapeuten arbejder med at sætte nogle vigtige processer i gang, som har til formål at hjælpe jer med at løse problemerne når de opstår. Parterapi er langtfra altid så udfordrende eller langvarig, som nogen tror. Nogle par oplever at parterapien udelukkende handler om at få hjælp til at gennemføre en vigtig diskussion, bragt nogle emner på banen eller løse en konkret misforståelse eller forhåndsantagelser om hinanden og hinandens følelser. I parterapi vil I som regel blive bedre til at mærke hvordan rummet og stemningen er imellem jer, så I bliver mere opmærksomme på de synergier der opstår, når I virkelig har god kontakt med hinanden.

Flest på bliver skilt når deres yngste barn er mellem 6-7 år.

VORES PARFORHOLD ER I DYB KRISE - KAN PARTERAPI HJÆLPE?

Det helt korte svar er ja - kriser kan rent faktisk styrke parforholdet. Hvis I står midt i en krise kan problemerne forekomme helt uoverskuelige og det kan være meget svært at se lyset for enden af tunnelen. Men som det er med alle kriser, rummer de altid muligheder for at blive vendt til noget positivt, som rent faktisk betyder, at I får bearbejdet de uhensigtmæssige ting der i første omgang skabte krisen. Det kan i sidste ende styrke forholdet og sikre en bedre måde at være sammen på. Mange parterapeuter behandler problemstillinger som vedrører store ændringer i livsvilkår hos mennesker i parforhold. Vi har samlet nogle af dem her.

GÅ I GANG INDEN DET ER FOR SENT

Parterapi kan ikke redde alle forhold. Nogle gange kan det være alt for sent at gribe ind, da tiltrækningen og forelskelsen kan være afløst af bitterhed og opgivenhed. Specielt i situationer, hvor den ene part er helt afklaret og ikke vil mere, kan det være rigtig svært for den anden, som gerne vil kæmpe for forholdet og få det til at lykkes. Det er derfor en rigtig god idé at booke en parterapeut, så snart man mærker at forholdet er på afveje. Flere og flere vælger at gå i parterapi uden at have de helt store konflikter, men for at sikre at den vej forholdet bevæger sig også er den rigtige.

ER PARTERAPI RIGTIGT FOR JER?

Det er vigtigt for et godt terapiforløb, at I begge er motiverede og villige til at arbejde med problemerne i parforholdet. Hvis I ikke er motiverede, eller hvis den ene part ikke er det, kan det være meget svært at få gjort noget ved problemerne. Vi har derfor lavet en lille tjekliste, som I kan løbe igennem, for at få afklaret om I har brug for parterapi.

De første konflikter, skænderier, vrede, tavshed eller sårede følelser har indfundet sig i parforholdet
"Et parforhold har forskellige faser. Den første er forelskesesfasen, hvor er alt bare spiller og man flyver på en lyserød sky. Men lidt efter lidt sniger hverdagen sig ind i forholdet og det er også her man ofte ser den første tvivl begynder at melde sig og de første konflikter begynder. Allerede i denne fase kan parterapi hjælpe med at give afklaring og få parforohldet på ret kurs.

I lytter ikke til hinanden og I har travlt med at forsvare egne synspunkter
"En af de væsentligste årsager til forliste ægteskaber er dårlig kommunikation. Uanset om I ikke kommunikerer eller om I skændes og oplever konflikter vil parterapi kunne hjælpe.

I overvejer skilsmisse eller at gå fra hinanden
"Hvis I overvejer at gå fra hinanden eller at blive skilt er parterapi på høje tid. Uanset om I er afklarede og har besluttet at gå fra hinanden, kan en skilsmisse være hårdt for familien. Parterapi kan hjælpe til at få skilsmissen til at blive mindre problemfyldt, men det kunne også være at I beslutter jer for at blive sammen og arbejde med forholdet og det I har sammen.

I oplever manglende lyst til sex
"Oplever I manglende lyst til sex og til at være intime sammen, er det ofte et udrtyk for at noget er galt i parforholdet. Parterapi kan give klarhed og hjælp til at håndtere problemerne, så I kan genfinde kærligheden og nærværet, som er afgørende for et parforhold. Manglene lyst til til sex, kan de fleste parterapeuter på Lovecast hjælpe med.

I bebrejder og kritiserer ofte hinanden
"Er jeres parforohld præget af konflikter og bebrejdelser, er det en god idé at gå i parterapi. Her vil I kunne arbejde med jeres parforhold og den måde i taler til hinanden på.

I er holdt op med at tale om hvad I føler og hvordan I har det
"Det er vigtigt for et godt parforhold at spørge ind til hinanden og vise oprigtig interesse for hinanden. Parterapi kan hjælpe jer med værktøjer, som vil få jer til at føle tættere knyttet og mere forbundne.

I har uoverensstemmelser om eksempelvis økonomi eller det praktiske i hjemmet
"Har I tilbagevendende problemer om penge og økonomi eller det praktiske i hjemmet, kan det være en god idé at gå i parterapi, for at få problemerne af vejen.

I oplever problemer med børn, delebørn eller sammenbragte familier
"Har I børn eller er en sammenbragt familie, kan livet ofte være svært. Det kan være i skaændes om dit, mit og vores, eller det kan være at i har svært ved at forstå jeres partners forhold til egne børn. Sammenbragte familier er ikke let og kræver en kæmpe indsats fra alle. Mange af vores parterapeuter er også familieterapeuter og nogle har speciale og erfaringer med netop sammenbragte familier. Vi anbefaler at gå i par - og familieterapi, hvis I oplever problemer med sammenbragte børn.

Listen er vejledende og mennesker er forskellige og kan have forskellige behov og problemer. Hvis I er i tvivl om hvorvidt I har behov for parterapi, er vores anbefaling at kontakte enten os eller en af vores parterapeuter, for at få en snak om jeres problemer og udfordringer.

Vi har også lavet en liste over emner, som ofte er i fokus i parterapi.

Vi anbefaler at gå i parterapi, så snart I registrerer at noget er galt. Vi har samlet lidt statistik og tal, som synliggør, hvordan det egentlig står til med parforhold i Danmark. Se eksempelvis tal fra de store byer København, Odense og Århus her.