KONFLIKTER I PARFORHOLDET

Har I ofte konflikter og meningsløse diskutioner? Har I svært ved at blive enige eller gode venner efter i skænderi? Så læs endelig videre. Her får du her en guide til at mindske konflikter og styrke kærligheden i mellem jer.

Konflikter i parforholdet

Konflikter og kriser kan sjældent undgås, når man kender et andet menneske virkelig godt og lever sammen i et parforhold. Men du kan faktisk gøre rigtig meget for at modvirke konflikter og skænderier, og blive bedre til at navigere i konflikter og undgå at optrappe dem.

HVORDAN KAN I UNDGÅ KONFLIKTER?

Det er meget sjældent at konflikter helt kan undgås - og små konflikter og uenigheder er helt ok. Men hvis I ofte løber ind i store konflikter, som I har svært ved at håndtere, så kan denne guide hjælpe jer. Prøv at gå den igennem og se om der er områder I kan forbedre.

1. Skift perspektiv

Hvis du har svært ved at kommunikere med din partner, så er det ofte selve tilgangen til samtalen, der er problematisk. Derfor er det en rigtig god idé at tænke over din egen tilgang - altså hvordan din rolle i samtalen er.

I alle parforhold vil der ofte være modsætninger - altså ting hvor I grundlæggende er forskellige. Forskelligheder kan besværliggøre svære samtaler og give konflikter parforholdet generelt. Dette kunne eksempelvis være hvis du forbinder følsomhed med noget stærkt, og din partner forbinder det med noget svagt. Det kunne også være at jeres fysiske behov er helt forskellige.

Det er helt ok at være forskellige. I stedet for at se det som et problem, så forsøg at il at opnå en større forståelse for din partner. Der findes ikke rigtige eller forkerte tanker, følelser og holdninger. Der findes kun dine tanker, følelser og holdninger og din partners. I stedet for at tale sandhedssprog og forsøge at afgøre hvem der har ret, så tal perspektivsprog: Hvordan ser verden ud fra dit perspektiv, og hvordan ser den ud fra mit perspektiv?

2. Vend blikket mod det positive

Sæt ord på det positive ved din partner. Vis, at du værdsætter, når han eller hun tager opvasken eller støtter dig.

Når vi sætter ord på det positive, begynder vi også langsomt at skifte syn på forholdet. Problemerne er der stadigvæk og det er også ok, men de får ikke lov at fylde det hele. Træn din taknemmelighed over, at din partner har valgt lige netop dig. Der kan stadig være svære ting i parforholdet og negative sider ved din partner, som du skal anerkende, men alt er ikke kun negativt eller dårligt.

3. Parforholdet kommer først

Din partner og du lever i forskellige psykologiske verdener, og derfor har ingen af jer patent på sandheden – sandheden afhænger nemlig af øjnene der ser. For at opnå et indblik i din partners verden, er det en god idé at stille din partner spørgsmål. På den måde viser du interesse for din partner og for parforholdet og langt de fleste mennesker kan godt lide at blive mødt med interesse. Ved at lytte til din partner uden at komme med selvrefererende afbrydelser eller kritik, giver du ham/hende også mulighed for at være sig selv.

Rigtig mange nævner i terapi, at de savner, at deres mand eller kone viser interesse og spørger ind til deres dag. Så husk at spørge ind til din partners dag og lytte, før du refererer til dig selv eller mister interessen.

4. Fortæl om dine egne følelser

Fortæl din partner, hvordan du har det. Ord kan være sårende og derfor er det vigtigt at reflektere over hvilke ord du bruger over for din partner. Det er vigtigt at tager dine egne tanker om din partner alvorligt, og undgår at krænke din partner. Brug et jeg-sprog, når du skal fortælle din partner noget. På den måde kan du tale ud fra dine følelser i stedet for at angribe eller lægge ord i munden på din partner. Fortæl det du selv oplever, når du fortæller noget til partneren.

Det kunne eksempelvis være: »jeg synes, det var ubehageligt, at du kritiserede mig i går« i stedet for at sige »du var langt ude i går, da du kritiserede mig.« Hvis samspillet ikke fungerer godt nok, og du ikke kan fortælle det, du gerne vil, så kan det være en god idé med en timeout.

Du kan også se vores store parterapi guide lige her. 

Konflikter kan opstå af forskellige årsager. Her I eksempelvis oplevet jalousi eller utroskab, eller hvis du gerne vil vide mere parforhold, kan du læse mere om det ved at følge linket.

Vi har også samlet nogle små guides og lidt uddybende parforholds-statistisk, som dækker andre områder og kommuner i Region Midtjylland. Se eksempelvis meget mere om parterapi i Horsens, Randers og Herning her.

LYT TIL DIN PARTNER

Når kommunikationen i et parforhold skal fungere optimalt, handler det om at lytte til det partneren rent faktisk fortæller. Når vi lytter til det vores partner rent faktisk siger med et åbent og nysgerrigt sind, vil jeres kommunikation omgående blive forbedret.

Når vi lytter til vores partner sker der nemlig flere ting. For det første får du hørt din partners synspunkter og du får samtidig indblik i de ting der optager din partner. For det andet får det din partner til at føle sig lyttet til, og det har virkelig stor betydning for os mennesker.

ONLINE PARKURSER

OPLEVER I MANGE KONFLIKTER - PRØV ET ONLINE KURSUS

Styrk parforhold og sænk antallet af konflikter med et online parkursus fra Lovecast Learning. Prøv eksempelvis parterapeuts Kirsten Østrup kursus, hvor I lærer at håndtere konflikter på en ny og mere frugtbar måde.

Lovecast Learning - online parkuser

TAG ANSVAR OVER DIN EGEN MÅDE AT KOMMUNIKERE PÅ

Kommunikation er en kunstart - eller et håndværk, som primært handler om to eller flere menneskers samspil. Når vi kommunikerer med et andet menneske - selvfølgelig også vores partner - er det vigtigt at tage ansvar for hver vores del af kommunikationen. Ligegyldigt hvordan din partner er eller hvad han eller hun gør. Forsøg at finde den anden og finde nye måder at udtrykke dig på og forsøg at afvente, være tålmodig og holde fast i den gode stemning.

HVORFOR FÅR KOMMUNIKATIONEN DET SVÆRT?

Hvorfor kan vi ikke tale sammen uden at det ender i skænderi? Og hvorfor sidder vi fast i de sammen rutiner og hvorfor har vi den samme uhensigtsmæssige måde at diskutere og skændes på?

Det er der ikke noget enkelt svar på. Men kærlighed og parforhold kræver en indsats og det er et stort arbejde at få et parforhold til at fungere på lang sigt. Når det lykkes, er det den bedste er stærkeste relation voksne mennesker kan have. Hvis I har mange konflikter vil parterapi kunne hjælpe jer. I parterapi kan I nemlig arbejde i dybden med konflikter. og de fleste terapeuter kigge på jeres indbyrdes kommunikation som noget af det alleførste. Find en terapeut overalt i Danmark - start her: