PARFORHOLD

Parforhold i Danmark

Velkommen til Lovecast og til vores store "parforholdsguide". Her finder du alt det du kan få brug at vide om parforhold, de udfordringer som typisk kan opstå og en guide til det du kan gøre ved dem! Du kan både finde masser inspiration, gode råd, interviews og videoer – men du kan også finde den helt rigtige parterapeut, hvis dit parforhold har brug for kompetent hjælp. Du finder vores store udvalg af dygtige paterateruter i hele Danmark her:

HVAD ER ET PARFORHOLD?

Tanken med denne artikel var at skabe den "ultimative parforholdsguide", som giver svar på en række forskellige problemstillinger som typisk opstår i parforhold. Derfor vil du finde svar på rigtig mange forskellige problemmatikker og udfordringer og samtidig vil du få en guide du kan bruge til at navigere efter, så du kan skabe et bedre parforhold - allerede idag. Vi vil samtidig anbefale at søge hjælp hos en professionel parterapeut, hvis I har problemer med at få parforholdet til at fungere.

Lad os komme igang med parofrohldsguiden. For at undgå misforståelser, definerer vi et parforhold som et længerevarende kærlighedsforhold mellem to mennesker. De fleste mennesker har nok en ret god forståelse for hvad begrebet parforhold dækker - men vi tænkte alligevel at det giver god mening at få det klart defineret. Om man bor sammen eller er af samme køn er ikke afgørende, så længe der er tales om et længerevarende kærlighedsforhold. Når to mennesker har boet sammen i et parforhold i mere end 2 år i Danmark, har det juridiske betydninger i forskellige sammenhænge.

DE 5 FORSKELLIGE PARFORHOLDSTYPER

Når man taler om parforholdstyper, er det vigtigt, at understrege at der findes ufatteligt mange forskellige teorier, som alle forsøger at kortlægge forskellige parforholdstyper. Vi har gennemgået en stor del af dem og synes af denne teori er frisk og spændende, og den giver samtidig god mulighed for at du kan identificere hvilken typer forhold du har.

Dette skal ses som en overordnet guideline og vi understreger at mennesker alle er meget forskellige og det derfor ikke er alle der passer en i en specifik parforholdstype.

De 5 forskellige parfoholdstyper

LIGHEDSFORHOLDET

I lighedsforholdet agerer parterne meget ens – både psykisk og i nogle tilfælde faktisk også fysisk. Parret er ofte tiltrukket af hinanden fordi de har samme grundlæggende værdier, samme sociale baggrund, samme humor og interesser. De kan spejle sig selv i partneren og det kan skabe et utrolig harmonisk forhold og uproblematisk parforhold.

Udfordringer i lighedsforholdet opstår typisk hvis den ene part udvikler sig i en anden retning og altså trækker sig væk fra den anden. Det skaber nemlig utryghed og manglende forståelse hos  den anden. Et eksempel på par som lever i et lighedsforhold kunne være de unge studerende på samme fag, der bliver voldsomt forelskede i gymnasiet og på den videregående uddannelse. I kraft af deres studie vil de ofte have nogenlunde de samme karriereambitioner og en fælles omgangskreds af medstuderende. På den måde bliver deres opfattelser og deres dagligdag meget ens og deres værdier smelter sammen.

Hvis man lever i et lighedsforhold er det vigtigt at tale om fremtiden og Jeres individuelle behov løbende, så man undgår overraskelser og ting der øger afstanden i mellem parterne. 

FORÆLDREFORHOLDET

Forældreforholdet er en typisk parforholdskonstelation, hvor vi finder en partner, der minder om en af vores forældre. Noglegange er det den helt unge kvinde med en meget ældre mand, der mindes om kvindes far, men forældreforholdet har faktisk intet at gøre med aldersforskel. Nogle gange er det manden der finder en kvinde, der på mange måder ligner hans mor.

Forældreforholdet ses ofte i vores helt tidlige parforhold. Det, der kan gå galt her, er selvsagt, at man også kan komme til at kopiere de dårlige ting fra ens egne forældres parforhold. Opførte din far sig som en altdominerende tyran, ender du måske selv med at blive det og var din mor dominerende, bliver din kvinde måske det samme. Mønstre som stammer fra barndommen tager med med sig overalt - på godt og dårligt.

MODSÆTNINGSFORHOLDET

I modsætning til lighedsforholdet er forskellighedsforholdet – eller modsætningsforholdet som man også kalder der. Her er parterne fascineret af hinandens modsætninger og har fokus på evner hvor man supplerer hinanden. Det kan være manden som er et rodehoved, som falder for kvindens ordenssans og kvinder der falder for mandes frigjorthed.

Ingen af den har et ønske om at ændre sig selv men de beundrer hinandens evner og forskellighed. Han er bare fascineret af, hvor forskellig hun er, og hun er ditto fascineret af hans stille væsen. Her er der en del forhold, hvor kvinden har en langt højere uddannelse og indtjening end manden. Det er også her, man finder utrolig forskellige personligheder, der supplerer hinanden som yin og yang. Det er faktisk også ofte de mest sexede forhold, fordi den dynamik, forskellighederne repræsenterer, også kan bruges i soveværelset. Men man kan selvsagt også blive FOR forskellige, da de dybere værdigrundlag kan blive afgørende for, om man holder op med at være fascineret af den anden. Den meget intellektuelle kvinde, der altid analyserer, hvad hun oplever, forelsker sig vildt i den meget kontante mand, der altid ser tingene i sort og hvidt. Og begge synes, den andens anskuelser af verden og handlemåder er dybt fascinerende og befriende, fordi det er en modsætning. Jeg er som sagt ret sikker på, at du sagtens kan genkende dine tidligere og dit nuværende forhold i en af ovenstående beskrivelser. Og fred være med det. Det, der er interessant her, er, hvilke skyggesider du skal være opmærksom på

LÆRERFORHOLDET

Lærerforholdet - eller lærer / elev forholdet er baseret på at den ene part har noget viden, som den anden synes er beundringsværdigt eller gerne vil lære. Lærerforholdet kan opstå på mange forskellige måder, men det ses ofte ved at en kvinde bliver forelsket i den mand, der kan give hende viden om en branche eller et fag, som hun rigtig gerne vil ind i. Et andet og meget klasisk eksempel kan være en mand, der længes efter at stifte familie og få børn, men som aldrig har følt at han har evnerne til at kunne begå sig omkring børn. Når han så møder en kvinde, som virkelig forstår sig på børn bliver han foreksket - simpelthen fordi hun kan lære ham ting som han rigtig gerne vil vide.

Denne type parforhold lever ofte på lånt tid, da man jo på et tidspunkt føler at man har lært alt hvad man kan og derfor ikke længere føler sig tiltrukket af partneren.

KONKURRENCEFORHOLDET

Når begge parter i et parforhold har meget fokus på karriere, deres resultater og på deres arbejde generelt, kan parforholdet meget let udvikle sig til at blive et desideret konkurrenceforhold. Et konkurrenceforhold opstår typisk når begge parter er meget arbejdsomme og resultatorienterede. Parterne forsøger konstant at imponere og overgå hinanden og har fokus på de resultater der skabes.

Fordelen ved denne type parforhold er at der virkelig bliver skabt noget og det konstant udvikler sig. Det er dog vigtigt at have fokus på at konkurrencen ikke bliver drænende og er kilde til en masse frustrationer. Når begge parter trives i et konkurrenceforhold er det fordi de begge bliver motiverede og fyldt af energi og gå på mod. Det farlige ved konkurrenceforholdet er at konkurrencen kan blive destruktiv og indædt og det er selvfølgelig ikke udviklende og godt for parforholdet. Det kan dog sagtens være supersjovt at konkurrere om forskellige småting i det dagligen og helt grundlæggende er det rigtig fint at have et ønske om at forbedre og udvikle både sig selv og sine omgivelser. Men hvis konkurrencen tager overhånd kan også tilsvarende blive anstrengende og drænende. 

Du kan få masser af viden og nyttige informationer om parterapi her. Det kan forberede jer på i parterapiforløb, så I får langt mere ud af terapien.

Vi har også samlet nogle gode guides og lidt uddybende parforholds-statistisk, overalt i Danmark. Se eksempelvis meget mere om parterapi i de store byer København, Århus og Odense her.

PARFORHOLDETS 3 VIGTIGSTE FASER

De fleste parforhold gennemgår forskellige faser efterhånden som parforholdet får flere år på bagen. Du kan bruge denne lille liste til at finde ud af hvilken faser dit parforhold er i

Teorien om parforholdet faser er baseret på den verdens kendte østrigske læge og grundlægger af teorien om psykoanalysen, Sigmund Freud - i en super forsimplet udgave. Der er mange forskellige teorier om parforholdets faser og nogle teorier har væsentligt flere stadier og medfølgende forklaringer. Vi tænker dog, at denne teori giver god mening, da den er afprøvet og samtidig er meget grundlæggende for andre tilsvarende teorier.

FORELSKELSESFASEN

Når vi forelsker os frigiver hjernen lynhurtigt række forskellige kemikalier - herunder Oxytocin, phenylethylamin og dopamin. Kemikalierne er designet som et intelligent belønningssystem hvor hele din krop en enorm følelse af glæde, lykke og forbundethed.

Derfor er følelsen af at være forelsket ufattelig stærk og det er svært at komme ned fra den lyserøde sky af lykke som disse kemiske reaktioner har skabt i hovedet. Når vi er forelskede ser vi verden gennem smukke rosen farvede briller og alt er harmonisk og den udkårne fremstår helt fantastisk parfekt. Forelskelsesfasen kan vare fra 2 måneder til 2 år. På dette tidspunkt, stopper din hjerne med at producere forelskelseskemikalier og du vågner en morgen med hvad man kalde "Forelskelses tømmermænd". Den Romantiske fase er afsluttet, og magtkamps fasen begynder.

MAGTKAMPSFASEN

Når den romantiske forelskelsesfase er overstået – hvilket er uundgåeligt selv i de allebedste og mest romantiske forhold, begynder magtkampsfasen. Denne fase kan være altødelæggende og magtkampende kan være opslidende og smertefulde, og kan ofte sende forholdet ud i problemer. 

I stedet for at se på jeres forskelligheder som styrker og ting der binder Jer sammen, begynder mange at fokusere på forskelle nde og partnerens fejl og mangler. Mange forsøger at ændre de ting ved partneren og det er ofte ikke nogen god idé.

Ofte vil en partner trække sig væk og trække sig tilbage, og behøve mere plads... og den anden partner vil trængende jage dem og føler sig følelsesmæssigt forladt.

Målet med denne fase af forholdet er at etablere din selvstændighed i jeres forhold, uden at ødelægge den kærlige forbindelse mellem jer. Denne fase kan vare fra et par måneder til år efter år, afhængig af hvilken støtte og vejledning, du har, og din vilje til at vokse og udvikle dig.

De fleste par har meget svært ved at håndtere overgangen til denne fase og derfor ser man ofte at de bruger en af følgende strategier: 

GÅ FRA HINANDEN

De tager den nærmeste udgang og går fra hinanden. Meget ofte er disse mennesker serie datere, som aldrig comitter sig helt, og som altid er på udkig efter kærlighed, men finder skuffelse i stedet.

DE TILPASSER SIG

Nogle par vælger at blive sammen og bide smerten og frustrationen i sig, på trods af konflikter, savn og manglende livskvalitet. Ofte har de mennesker der har valgt denne strategi en idé om at gode parforhold involverer offer og kompromis. Deres forhold vil med tiden nå en følelsesmæssig død med manglende passion, livkvalitet og sex.

 

Rigtig mange parforhold går i stykker i »magtkampsfasen« da denne fase kan være meget langstrækt og opslidende for begge parter. Nogle par kan leve i en magtkampstilstand i årevis, uden at komme videre, og det giver selvfølgelig en række problemer i parforholdet.

Hvis I står midt i magtkampsfasen og hvis I har et reelt ønske om at komme helskinnet videre til næste fase, så forsøgt at arbejde målrettet med at få de 4 følgende ting:

ACCEPTER FORSKELLIGHEDER

SÆT PRIS PÅ HINANDENS MENINGER

LÆR AT SIGE PYT

BESLUT JER FOR AT VILLE HINANDEN

Selv om det kan lyde simpelt, er det at komme igennem magtkamps fasen svært for de fleste par. Det er alt for let for den ene person at give op halvvejs på rejsen og afslutte forholdet, fordi det bare er for hårdt arbejde. Men det er super vigtigt at man er i stand til at kigge indad og se på sin egen rolle i parforholdet. Hvor anbefales det at kigge på hvor gode I er til at acceptere at den anden gør ting man ikke nødvendigvis sætter pris og man er villig til at gå på kompromis.

DEN ACCEPTERENDE FASE

Når par kommer igennem de trættede og opslidende magtekampe, er det typsik et resultat af at man dropper stridsøkserne og begynder at acceptere hinandens på godt og ondt - præcist som I er. I denne fase accepterer I begge at det aldrig nogensinde vil lykkes ændre hinanden, og I har samtidig mistet lysten til at gøre det. Vores partner kan stadig sagtens være irriterende og gøre ting anderledes end vi ønsker det, men vi har lært at leve med det faktum at vi er forskellige.

I kan sidde fast i denne fase, hvis I bliver for knyttede til hinanden og den fred og stabilitet det medfører. Husk, at al vækst kræver forandring og at man kommer ud af sin komfort zone.

Spændingen ved at være forelsket vender tilbage og hvis I har gennemført magtkamps fasen, vender forelskelsen tilbage i en anden men dybere form end i den første fase. I har lært at elske hinanden og at holde af hinanden og I vælger hinanden bog parforholdet bevidst.

Du begynder at opleve en god balance mellem kærlighed, nærvær, et stærkt bånd der binder jer sammen og dyb respekt for hinanden.

De udfordringer der kan være i denne fase er at vi hurtigt og fejlagtigt kan komme til at alt er godt fra nu af. Selvom det kan være lidt sandt på et individuelt plan, er jeres arbejde i verden som et par, kun lige begyndt og et parforhold kræver altid en stor indsats fra begge parter.


Du kan se en uddybende liste over enmer, som ofte kommer op i parterapi her.

Vi har udarbejdet nogle gode guides til forskellige problemstillinger man kan opleve i et parforhold - se eksempelvis mere om jalousi og utroskab her, og kommunikation og konflikter her.

PARFORHOLDETS KRISTISKE PERIODER

I stort set alle parforhold vil der være gode perioder og mindre gode perioder. Her får 5 eksempler på ting som ofte giver kriser i i de fleste parforhold og som er kendt for at være de tidspunkter hvor risikoen for at gå fra hinanden er størst.

Parforhold i Danmark
NÅR FORELSKELSEN ER SLUT

Når forelskelsen har lagt sig og vores hjerner ikke længere bliver bombarderet af dopamin, og andre kemiske stoffer og hormorner, indtræffer en helt ny tilstand i parforholdet, som meget ofte giver anledning til en krise.

Her opdager man nemlig for alvor den andens svagheder, fejl og manglende evner og for nogen kommer dette så et stort chok. I denne faser opstår ofte en krise i parforholdet af flere årsager. Dels opdager man at ens partner slet ikke er parforkt og at man i virkeligheden ikke vurderede partneren som han eller hun er mere man kiggede på vedkommende i forelskelsen skær. Men krisen indtræffer også fordi mange har urealistiske forventninger til parfoholdet og til partneren. Både i Amerikanske film og litteraturens verden kan vi ofte følge parforhold forherliget den romantiske fase, og det har givet fået det til at fremstå som højdepunktet for oplevelsen af kærlighed. Sammen med det farvede billede som mange af os tegner på de sociale medier kan mange tro at den romantiske fase aldrig slutter og det er sådan et parforhold skal fungere. Resultatet er, at når vores forhold når til magtkamps fasen, går vi i panik og antager fejlagtigt, at fordi vores forhold ikke længere er lige så idealistisk som i filmene, må det være forkert. Par, der rammer magtkamps fasen går ofte fra hinanden og søger efter mere kompatible partnere, kun for at opdage, at det samme sker i deres næste forhold igen... og igen... og igen.

EFTER BRYLLUPPET

Når forelskelsen har lagt sig og vores hjerner ikke længere bliver bombarderet af dopamin, og andre kemiske stoffer og hormorner, indtræffer en helt ny tilstand i parforholdet, som meget ofte giver anledning til en krise.

STILSTAND

Når forelskelsen har lagt sig og hverdagen indtræffer og viser sit grå og kedelige ansigt, oplever mange par at dagene glider ind i hinanden og alting bliver ens. Måske oplever i perioder hvor i pludselig ikke dyrket sex i ugevis. Parforholdet ligner nu mere et venskab end et egentligt kærlighedsforhold og passionen og nærveærret er erstatttet af tryghed og trivielletet.

Det er ok ikke at dyrke sex i perioder. Det kan skyldes stress og mange andre ting. Men alligevel er det vigtigt, at man har fysisk kontakt - hver dag. Massage eller bare det at ligge tæt på sofaen kan være gode alternativer til sex. Man må aldrig holde op med at kramme og kysse. Nærhed holder jer sammen. Bring noget nyt ind i parforholdet – det kan være nye venner og ny hobby, gå til dans sammen eller måske noget helt andet. Det er bare super vigtigt at udvikle det i har sammen og få nye fælles venner og interesser.

FØRSTE BARN

Når forelskelsen har lagt sig og vores hjerner ikke længere bliver bombarderet af dopamin, og andre kemiske stoffer og hormorner, indtræffer en helt ny tilstand i parforholdet, som meget ofte giver anledning til en krise.

Børn har virkelig stor indflydelse på parforholdet og er en af de mest udfordrende og hårdeste perioder et parforhold gennemgår. Når man kigger på statistikken, er det helt tydeligt, at mange forældrepar skilles i løbet af barnets første par leveår. Ofte betyder stress og manglende nattesøvn, kombineret med meget lidt tid til sig selv og hinanden, at nogle vælger at kaste håndklædet i ringen og give op.

TYPISKE UDFORDRINGER I PARFORHOLDET

I alle parforhold vil der være forskellige udfordringer som skaber problemer for parforholdet. Mange kan disse udfordringer være svære at håndtere på egen hånd, da det er svært at se objektivt på problemer man selv er en del af. Derfor vil det være oplagt at for hjælp hos en parterapeut, som hurtigt kan afhjælpe kriser og svære situationer i langt de fleste parforhold.

Som udgangspunkt er der fire forskellige overordnede kriser, som giver udfordringer for de fleste par:

1) Kommunikation 2) Rollefordeling 3) Håndtering af kriser 4) Utroskab

1) Kommunikation

God kommunikation - og den måde man taler til hinanden - er altafgørende for et godt og velfungerende parforhold. Meget kan gå rigtig galt når vi kommunikerer med vores partner, og derfor skal vi være meget opmærksomme på hvordan vi udtrykker os. Hvis man Komunikerer dårligt og er upræcis, kan skabe en masse misforståelser, frustrationer og sårende følelser hos partneren.

Specielt når man ikke kommunikarer face-2-face er det vigtigt at være præcis. Vi forstår nemlig ofte ting helt forskelligt og det stiller store krav til måden vi udtrykker os på - specielt når vi bruger SMS eller lig.

Har Hvis I har et ønske om at forbedre Jeres kommunikation skal I først og fremmest erkende at I har et problem og at de ting i siger eller ikke siger til hinanden er årsag til mange at der er misforståelser og mistolkninger. Bevidsthed er et godt og solidt fundament at bygge en god og konstruktiv kommunikation på.

Dernæst skal man lære at kommunikere. Det gøres ikke bare ved at vide, at man skal kommunikere. Kommunikation er som et helt nyt sprog, der skal læres – fx i parterapi, hvor en professionel kan analysere og styre samtalen, så den bliver hensigtsmæssig, tydelig og respektfuld. Der er nogle bestemte kommunikative regler, der skal læres og følges, for at man kan få succes med kommunikationen i parforholdet. Jeg kommer mere ind på, hvad I kan give hinanden i kapitlet om kærlighedssprogene.

2) Rollefordelingen i familien

Rollefordeling i familien er et stort og meget omfattende emne, som man let kunne skrive en hel bog om. Men for at gøre det lidt kort så handler en rollefordeling om at sikre at alle får den nødvendige plads til at få tilfredstillet egne behov. Rollefordeling handler også om at undgå at alting flyder sammen og ender som en stor og grå masse. Specielt hvis I er bevidste om hvor vigtigt det er at bevare nærvær, sex og passion i parforholdet, så er det vigtigt at der er plads til at manden for lov til at være mand, kvinden for lov til at være kvinde og børnene får lov til at være børn.

Meget ofte sker der det at den ene part påtager sig hele ansvaret og påtager sig alle de tunge roller og derfor står overladt med hele ansvaret. Er forventningerne til hinanden skredet siden forelskelsen sluttede, og efter at der er kommet børn? Kører der ubevidst nogle spil, som har dybe rødder tilbage til det, vi i vores barndom lærte om parforhold, da vi kiggede på vores forældre og vores kammeraters forældre?

3) Håndtering af kriserne

Et forhold i krise behøver på ingen måde at være afslutningen på forholdet. Det der er ekstremt vigtigt er hvordan I håndterer krisen når den rammer. Hvis man er passiv og ikke reagerer overhovedet er det naturligvis helt umuligt at overvinde kriser. Men hvis man som par er villig til at arbejde i dybden med jeres relation og de ting som som skaber problemer, så kan kriser sagtens overvindes og i nogle tilfælde vil kriser endda kunne styrke parforholdet. Men det kræver en stor målrettet indsats fra begge parter. Derfor må I regne med, at det vil kræve store ressourcer og tålmodighed at komme op af det hul, I selv har gravet jer ned i. Selvfølgelig kan det lykkes. Vores anbefaling er at få professionel hjælp fra en kompetent parterapeut. Det gør nemlig ofte vejen tilbage langt hurtigere, lettere og mere fokuseret.

Et forhold i krise kan også være forårsaget eller kompliceret af tilsyneladende ligegyldighed – måske fordi I tager hinanden for givet. Dette har sine grunde, som ligeledes er begge parters ansvar. Det er altid svært at afgøre, hvordan problemerne begynder, men der skal “to til tango”. Det, at gøre ingenting, kan være lige så provokerende for partneren, som en aktiv aggressiv handling. Nogen griber til vold, mens andre bruger resignation. Slutresultatet kan i begge tilfælde blive det samme. Hvis du føler dig tilsidesat og ignoreret af din partner, bliver du efterhånden passiv. Det samme sker, hvis du hele tiden bliver rettet på. Det er helt naturligt.

4) Utroskab & Jalousi

Utroskab kan opstå af forskellig årsager og det er svært at generalisere når et parforhold rammes af utroskab. Hvis parforholdet er ramt af utroskab, er det vigtigt, at finde den bagvedlæggende årsag, for det er på den måde I kan finde ind til kernen af problemeret og komme videre - hvad enten det er sammen eller hver for sig. Læs også vores indlæg om de 4 former for utroskab her. Utroskab er et sikkert symptom på at noget er helt galt og at man efterfølgende har et stort arbejde foran sig. Utroskab opleves af de fleste som det ultimative store svigt - uanset om der er tale om et enkelt sidespring eller et længerevarende følelsesmæssigt engagement.

Det er vigtigt at komme ind til årsagen, og ikke bare behandle symptomerne. Det er ofte muligt at komme videre sammen, men det afhænger af måden problemet bliver håndteret på og hvad de bagvedlæggende årsager er. Det er helt klart anbefalelsesværdigt at aftale og tale om et fælles værdisæt med sin partner, så man har fælles spilleregler og samtidig får at om Jeres individuelle behov.

6 GODE RÅD TIL PARFORHOLDET

Hvordan får man så et langt, lykkeligt og stærkt parforhold som de fleste af os drømmer om? Det er tilsyneladende en af de helt svære nødder at knække for rigtig mange mennesker.

Parforhold i Danmark

Ifølge en stor Engelsk undersøgelse, baseret på analyse af mere end 3000 par i langvarrige parforhold, har påfaldende mange ligheder hos de par der blev sammen. Derfor får du her de 6 vigtigste betingelser som er en del af parforholdet hos par der bliver sammen i mange år.

1) HAV KONTAKT FLERE GANGE OM DAGEN


God og ægte kontakt i løbet af dagen er altafgørende for et godt parforhold.

2) SIG »JEG ELSKER DIG« EN GANG OM DAGEN


Når vi viser hinanden kærlighed og vi gør det på en daglig basis har det en selvforstærkende effekt.

3) FIND FÆLLES INTERESSER


Fælles interesser og noget man er sammen om bringer to mennesker tættere på hinanden. Par der har ting de begge går op i bliver ofte sammen længere.

4) SEX 3 ELLER FLERE GANGE OM UGEN


Sex er en vigtig ingrediens i et parforhold da det skaber nærhed og intimitet. Et parforhold uden sex kan nok mere betegnes som et venskab.

5) TO AFTENER ALENE MED VENNER OM MÅNEDEN


Tid alene er også ufatteligt vigtig for et paforhold. Det betyder nemlig at vi lader op og får nye input og ny enegi. Par der bliver sammen i mange år har 2 aftener om måneden alene med venner.

6) SPISER UDE SAMMEN 2 GANGE OM MÅNEDEN

At gøre romatiske ting sammen er super vigtigt for parforholdet. Det behøver ikke at være dyrt, så længe det giver fokus på parforholdet.

RÅD TIL PAR

1 - Tal sammen

 Tal med hinanden hver dag. Gerne i 10 minutter eller mere. Det behøver ikke at være de helt dybe samtaler eller være samtaler om sværre emner - bare tal om løst og fast. Spørg ind til hinandens, lyt og undersøg hvordan den anden i virkeligheden har det. Mange par glider fra hinanden fordi de ikke formår at tale ordenligt sammen.

2 - Kend din partners kærlighedssprog

Kender du din partners kærlighedssprog? Hvis man kender hinandens kærlighedssprog, så ved man også hvordan partneren føler sig mest elsket - også bliver det lettere at give mere af det. Hvis begge har et ønske om at glæde hinanden, er der et godt fundament. Her kan du se vores til de 5 kærlighedssprog

3 - Prioriter tid både sammen og hver for sig

Det er vigtigt, at der er plads til interesser og oplevelser uden partneren, dels henter man energi ude, og man får gode oplevelser, og man har noget at fortælle partneren om. Men balancen er vigtig, så man ikke ender med at have alle de gode oplevelser udenfor forholdet, og man er en kedelig, tv-kiggende og træt kæreste derhjemme.

4 - Vær romantiske

Hiv tid ud af kalenderen og gør noget romatisk sammen. Aftal en kærestedag en gang om måneden, hvor I er sammen om en oplevelse: Tag på kro-ophold, en tur i skoven, sejl i kano, kør en tur på eventyr. Fælles sjove og gode oplevelser sammen binder jer sammen.

5 - Husk hinanden hverdag 

Små ting i hverdagen betyder ufatteligt meget. Det kan være en lille sød SMS eller et farvelkys om morgenen inden man skal på arbejde. Det viser at vi tænker på den anden og vi gerne vil parforholdet og hinanden.