Psykolog Heidi agerkvist fortæller om det vigtigste for et godt parforhold

Den vigtigste faktor for et godt parforhold

Hvordan hænger det sammen, at det både kan være så ubeskriveligt dejligt at være i et parforhold, at det hele føles som meningen med selve livet, når det også kan være så smerteligt, opslidende, hårdt og drænende at være i en tæt og forpligtende relation til et andet menneske? Det er da paradoksalt, at parforholdet både[…]