GRATIS PARTERAPI

Denne artikel handler om hvilke kommuner der har et tilbud om gratis parterapi til særligt udsatte borgere. Vi vil gerne understrege, at de parterapeuter du finder på vores hjemmeside ikke tilbyder gratis parterapi. Nogle parterapeuter tilbyder en mulighed for en kortere uforpligtende telefonisk samtale, for at afklare eventuelle spørgsmål omkring parterapi. Hvis du ønsker gratis parterapi, og du mener du er berettiget til at modtage hjælp, skal du kontakte den kommune du bor i.

Skilsmisser er dyre - og her tænkes ikke kun på de menneskelige omkostninger i form af den sorg skilsmisser medfører, for både børn og deres forældre, men også i kroner og øre. Kommunerne overalt i landet har regnet lidt på det, og skilsmisser medfører ofte en lang række følgeudgifter, som gør skilsmisser meget dyre for kommunerne. Det kan være ekstraudgifter til enlige forsørgere, som skal modtage ekstra ydelser, og samtidig øges risikoen for arbejdsløshed og psykiske problemer for både forældre og børn. Skilsmisser koster altså kommunerne rigtig mange penge, og derfor har hver fjerde kommune et tilbud om gratis parterapi - og det ser ud til at virke.

PARTERAPI VIRKER

Skilsmisseprocenten i Danmark har nået et historisk højt niveau. 46 % af alle ægteskaber i Danmark ender i skilsmisse. For at stoppe denne bekymrende udvikling, har et stort antal af de danske kommuner et tilbud om parterapi - og det virker. I Ringkjøbing Skjern kommune begyndte de at tilbyde parterapi i 2011, og lige fra starten var projektet en stor succes. Den gratis parterapi, der på årsbasis koster kommunen en halv million kroner, har båret frugt. Mens antallet af skilsmisser klart er steget på landsplan, så har de formået at knække skilsmissekurven i kommunen. Således er skilsmisse antallet faldet fra 2010 til 2012 med 17 %.

HVILKE KOMMUNER TILBYDER GRATIS PARTERAPI?

Både Ringkjøbing Skjern kommune og nabokommunen Varde tilbyder gratis parterapi - og tendensen er stigende. Også i Hedensted kommune, i Vejle, i Kolding, i Århus, i Odder og i Nordfyns kommune, har man indført mulighed for gratis parterapi, eller parrådgivning som det også kaldes. I Ringsted tilbyders gratis og anonym familierådgivning om blandt andet skilsmisse og uenighed om børneopdragelse, det samme gør sig gældende for Slagelse og Roskilde. I København, Københavns kommune, på Frederiksberg og i det øvrige region hovedstaden er gratis parterapi ikke en mulighed i øjeblikket.

Faktisk tilbyder hver fjerde kommune i Danmark gratis parterapi. Bemærk dog, at der kan være særlige krav og betingelser, som skal være opfyldt for at modtage gratis parterapi eller parrådgivning, og man kan ikke frit vælge parterapeut. Mange kommuner har kørt forsøgsordninger med gratis parterapi, og ændrer løbende deres tilbud til borgerne. Betingelserne for at modtage gratis parterapi kan variere fra kommune til kommune, men som udgangspunkt skal man have hjemmeboende børn under 18 år for at modtage hjælp. For at få mere at vide og høre om mulighederne for gratis parterapi, er det en god idé at kontakte kommunen.

HVILKEN FORM FOR PARTERAPI TILBYDES?

De fleste kommuner tilbyder parterapi i form af PREP kurser - nogle har dog lavet individuelle aftaler med parterapeuter, som modtager klienter fra kommunen. PREP er en forkortelse for Prevention and Relationship Enhancement Program, som er et forebyggende kommunikationsfremmende og relationsudviklende kursusprogram. Kursusformen er dynamisk og består af undervisning og øvelser. I undervisningen bruges både video, rollespil, samtale med partner og træning af basale færdigheder. Undervisningen er i store grupper og suppleres af hjemmeopgaver, som du og din partner kan arbejde med. Forløbet varer i alt omkring 14 timer og gennemføres typisk over to til tre dage.

FLERE GÅR I PARTERAPI

Flere og flere par vælger at gå i parterapi. På lovecast.dk har vi samlet en række dygtige parterapeuter som tilbyder en gratis forsamtale, så I bedre kan vurdere om jeres kemi passer sammen med parterapeutens.

På Lovecast kan du også få en masse information om parterapi i de enkelte regioner og byer i Danmark. Se eksempelvis Odense, København og Århus her eller læs mere om parterapi generelt.