Parterapeut Elin Andersen

DENNE TERAPEUT ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Parterapeut & autoriseret psykolog

Adresse: Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F, st.
2300 Kbh. S

Åbningstider: mandag til fredag kl. 9 - 17

VELKOMMEN TIL MIN PROFIL

Mit navn er Elin Andersen, jeg er 44 år, uddannet og autoriseret psykolog og Imago-parterapeut. I et parterapiforløb hos mig, vil vi tage udgangspunkt i de aktuelle problematikker i jeres forhold, som I ser dem hver især.

Vi vil dels forsøge at øge den fælles forståelse jeres frustrationer, hvad I kan gøre ved dem, samt øge forståelsen for den bagvedliggende dynamik i konflikten og hvordan I kan forholde jer til den. Desuden en refleksion omkring hvordan I kan styrke forholdet.

Forskningen har vist at 67% af ”problemerne” i parforhold ikke lader sig løse, hvilket viser os at opskriften på et lykkeligt parforhold ligger et andet sted. Nøglen ligger i en øget bevidsthed om eget bidrag til egen og forholdets trivsel, og så opøve gode vaner for at passe på forholdet.

PARFORHOLD

Når mennesker finder sammen som par, er det en af naturens vise måder at hjælpe os til at blive styrket og helet. Som alle kærlige relationer tilbyder os det. Relationen er et mysterium. Det udgør to individer, plus det der opstår imellem dem – en genkendelig men alligevel ukendt, unikt, og altid foranderligt tredje dimension.

Kvantefysikken har for længst vist, at alt er indbyrdes relateret, og konstant påvirker omgivelserne/ påvirkes af omgivelserne. Det mærkes i særdeles hed med dem der står os nært – som fx en partner.

Det kunne være fristende at sige at den kærlige relation er livets mening – fra vugge til grav. Det er hér vi ”føler os i live”, her vi får lyst til livet, lyst til at bidrage, bliver inspireret, bliver opslugt, bliver betaget af noget andet end os selv.. Det gælder ikke mindst i det gode parforhold.

Men lige så livfulde vi kan føle os i de sunde relationer, lige så forstenede kan vi føle os i de usunde forhold. Det usunde i en relation opstår, når en eller begge aktører ikke er sig bevidst om hvad de byder ind med og/ eller hvordan det påvirker den anden.

Som Løgstrup har sagt det så fint ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd”. At relaterer til andre indebærer et kæmpe ansvar, og en kæmpe mulighed.

Et godt parforhold fordrer – som alle relationer og som livet generelt – at vi opøver en bevidsthed om eget bidrag i vore liv og relationer. Herunder at vi opøver evnen til at være fleksibel og afbalanceret i alle livets forhold.

MIN BIOGRAFI

METODE


Den eksistentielle tilgang

Den narrative tilgang

Den kognitive-adfærdsterapeutiske

Den psykodynamiske, den gestaltterapeutiske

 Den systemiske tilgang

UDDANNELSE


Bachelor i psykologi – Middelsex University, London

Kandidatgrad i psykologi – Københavns Universitet

Kognitiv terapeut – Vordingborg, ved Psykiatrien i Region Sjælland

Imago relations - og parterapeut – København, ved psykolog Jette Simon

ERFARINGSOMRÅDE


Konflikter og kommunikation i parforholdet

Manglende tryghed og tillid

Forventning

Problemhåndtering

Tilgivelse og jalousi

Utroskab

PRISER

Priser terapiforløb - personligt fremmøde


Parterapi - 2 time - 1800 kr.


Individuel terapi 1 time - 900 kr.


Tillæg ved hjemmekonsultation - 164 kr.

Oplys venligst at du har fundet Elin på Lovecast