LOVECAST VERIFIKATION

Når verifikations logoet fremgår på en terapeut profil, betyder det at:

NAVN & KONTAKT INFO


Terapeutens navn, adresse, mail, kontaktinformationer og oprigtighed, er blevet bekræftet. 

UDDANNELSE


Terapeutens uddannelse og uddannelsesmæssige baggrund, som beskrevet i profilen, er blevet bekræftet.

RET TIL AT UDØVE


At terapeuten har ikke fået frataget sin mulighed for at udøve terapi, og at kan bruge sin pågældende uddannelse i sin terapivirksomhed, er blevet bekræftet.

MERE OM VERIFIKATIONEN

Lovecast udfører verifikationen på det tidpunkt, hvor terapeuten opretter sin profil på Lovecast, og når profilens udløbsdag nærmer sig. Hvis du finder upræcise data eller direkte forkerte data, bedes du rette henvendelse til Lovecast på: info@lovecast.dk. Du kan læse meget mere om parterapi her.
 
Undtagelser:
Lovecast kan ikke holdes ansvarlig for din kommunikation med terapeuter, eller aftaler du indgår med den enkelte terapeut. Lovecast er heller ikke ansvarlig for dig eller de beslutninger og/eller udførte handlinger, som er truffet af dig, på baggrund af information, som er stillet til rådighed på Lovecast.dk. Ligeledes er Lovecast ikke ansvarlig for rigtigheden af informationer på Lovecast.dk og Lovecast tager forbehold for eventuelle fejl og mangler.
 
Lovecast er ikke et værktøj, som er skabt til at verificere kvalifikationer, klient udtalelser og/eller terapeuters kompentencer, kvalitet og behandling. Som bruger, bærer du alene ansvaret for de beslutninger du træffer, også selv om disse beslutninger er truffet på baggrund af oplysninger, fundet på Lovecast.dk. 
 
Lovecast udelukker ethvert ansvar for erstatning og/eller tab og skader, på brugere eller en tredjepart i forbindelse med lovecast.dk, eller i forbindelse med brug af Lovecast - herunder fejlagtige priser, betingelser og lig. som er oplyst på hjemmesiden.
 
God fornøjelse med terapien
 
Lovecast.dk
Bogøvej 1
2000 Frederiksberg
tlf: 53 53 51 10