Parterapeut Gerda Beck - med praksis i København

GERDA BECK

Parterapeut & psykoterapeut

Adresse:

Holbergsgade 26, 1. tv, 1057 København K

Åbningstider: I dagtimerne - med mulighed for aften og weekendtider

VELKOMMEN TIL MIN PROFIL

Jeg hedder Gerda Beck og har mere end 25 års erfaring som parterapeut. Jeg tilbyder parterapi med fokus på at løse op for fastlåste og tilbagevendende konflikter, ligesom jeg guider jer til at ændre skænderier eller negativ trækken sig fra hinanden, til positiv og respektfuld kommunikation, så I kan bygge bro til hinanden og genskabe nærvær, nærhed, kontakt og gnist.

I parterapien vægter jeg at lytte til, hvordan I hver især har det i jeres forhold, så I kan føle jer hørt, set og forstået, ligesom det kan give jer indsigt og forståelse for hinandens virkelighed. Jeg undersøger endvidere hvad I begge kan ændre på, for at I kan løse jeres problemer. Jeg ser parterapi som et stærkt redskab til at udvikle jeres ressourcer og fordybe og styrke jeres parforhold.

PARFORHOLD

Det kan være rigtig svært selv at løse op for fastlåste og tilbagevendende problemer og konflikter i et parforhold. Der er mange stærke følelser i spil. Måske føler I jer ikke hørt og forstået, eller måske taler I forbi hinanden. Når konflikter ikke bliver løst og bearbejdet, gentager de sig ofte igen og igen og bliver med tiden værre. Nærværet, nærheden og kærligheden forsvinder langsomt, og afstanden i mellem Jer bliver større.

Alle par oplever konflikter, skænderier og udfordringer i parforholdet, og ofte kommer man til at give hinanden skylden for problemerne. Når man ikke selv føler sig hørt og forstået kan det skabe en lang række frustrationer, og det kan være utrolig svært at have overskud til at lytte og forstå, hvad den anden har på hjerte.

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe par til at få løst problemerne og få genskabt nærvær, kontakt og gnist, så kontakt mig nu og hør, hvordan jeg kan hjælpe jer.

MIN BIOGRAFI

JEG TILBYDER


Parterapi

Individuel psykoterapi

Gruppeterapi

Familieterapi

Kropspsykoterapi

Supervision på parterapi, psykoterapi og undervisning

UDDANNELSE


Uddannet og eksamineret psykoterapeut og parterapeut - D.I.G. Dansk institut for Gestalt- og Kropsterapi – senere kaldet organisk psykoterapi

Efteruddannelse - D.I.G.

Efteruddannelse i krise og traumebehandling - Skolen for Psykosomatik

Efteruddannelse i krise og katastrofe psykologi

Efteruddannelse I kropspsykoterapi

Efteruddannelse i teori om kropspsykoterapi

Uddannet afspændings – og bevægelsespædagog – Skolen for Kropsdynamik

Uddannet pædagog

ERFARINGSOMRÅDE


Parterapi og psykoterapi

Skænderier, konflikter & dårlig kommunikation

Afstand & fastlåste, tilbagevendende problemer i parforholdet

Manglende nærhed og seksualitet

Jalousi & utroskab

Skilsmisse eller blive sammen

Familieproblemer og udfordringer med børn, voksne børn/ småbørn & sammenbragte børn
Supervision

ARTIKLER PÅ LOVECAST

KLIENTUDTALELSER

CITAT FRA GERDA BECK

Modspil i parforholdet skaber kamp, skænderier og afstand. Medspil skaber gnist, nærvær og intimitet.

Modspil
Når du hverken føler dig hørt, set eller forstået af din partner, kan du i afmagt forsvare dig ved  at angribe den anden i et forsøg på at blive lyttet til! Men jo mere du bebrejder og skælder ud, jo mindre bliver du lyttet til.
Du får tværtimod det samme tilbage. Det bliver en kampplads. 
Medspil
Er at starte med at lytte til den anden og anerkende den andens synspunkter og følelser, selvom det kan føles som at sluge en kamel. Når den anden føler sig lyttet til, så bed din partner om også at lytte til dig. Fortæl hvad du føler, når den anden gør det eller det, og undgå at give den anden navne eller løfte pegefingre. Så har I en positiv dialog med medspil, der skaber kontakt og nærhed
Citat fra psykoterapeut Gerda Beck - København

PRISER

Priser terapiforløb - personligt fremmøde


Parterapi - dagtider - 1 time og 30 minutter - 1200 kr.


Parterapi - aftentider - 1 time og 30 minutter - 1400 kr.


Parterapi - weekends - 1 time og 30 minutter - 1400 kr.


Individuel terapi og supervision - dagtider - 1 time og 30 minutter - 900 kr.


Individuel terapi og supervision - aftentider - 1 time og 30 minutter - 950 kr.


Individuel terapi og supervision - weekends - 1 time og 30 minutter - 950 kr.

Oplys venligst at du fandt Gerda på Lovecast

Besøg min hjemmeside