Parterapeut Mo Elisabeth Hansen - København

MO ELISABETH HANSEN

Parterapeut & psykoterapeut MPF

Adresse:

Overgaden Neden Vandet 31, 1414 København K

Jeg tilbyder også parterapi hjemme hos jer.

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10 - 19

VELKOMMEN TIL MIN PROFIL

Mit navn er Mo Elisabeth Hansen - velkommen til min profil 🙂 Jeg tilbyder nærværende og effektiv parterapi til par, som oplever forskellige udfordringer og problemer i parforholdet. Jeg har bred erfaring og stor teoretisk indsigt i de problematikker der kan opstå i parforholdet og i familielivet, og derfor kan jeg hjælpe de fleste med at skabe et parforhold med mere kærlighed, nærvær og bedre kommunikation - uanset hvilke problemer I oplever.

Når I kommer i parterapi hos mig, vil I blive hjulpet med at håndtere de vanskeligheder og udfordringer I oplever i jeres parforhold, og vi vil arbejde med at finde ind til de bagvedlæggende årsager til de problemer I oplever. I vil komme til at arbejde med jer selv, jeres samspil og det der binder jer sammen, og I vil samtidig blive bevidste om jeres forskellige måde at udtrykke og mærke kærlighed på.

Vælger I at gå i parterapi, vil I få nogle redskaber og metoder, som I både kan bruge til at løse jeres aktuelle problemer med, men som I også kan drage stor nytte af i jeres videre liv sammen.

PARFORHOLD

Når konflikter, manglende nærvær eller misforståelser fylder meget i hverdagen, slider på energien og kærligheden i parforholdet. Nogle gange kan man komme så langt fra hinanden, at det kan være svært at huske, hvad der bragte jer sammen til at begynde med.

I parterapi vil vi arbejde med jeres vanskeligheder og tale højt om jeres udfordringer, behov og længsler. Det kan nemlig ændre jeres samliv og jeres relation mærkbart. I vil samtidig få nogle gode redskaber og metoder, som I både kan bruge til at løse jeres aktuelle problemer med, men som I også kan drage stor nytte af i jeres videre liv sammen.

Et forløb hos mig behøver ikke at være langvarrigt. Typisk vil mellem 5-10 sessioner kunne give jeres parforhold et stort løft. Kontakt mig nu og hør mere om hvordan jeg kan hjælpe jer.

MIN BIOGRAFI

JEG TILBYDER


Parterapi

Eksistentiel psykoterapi

Emotionsfokuseret parterapi

Gestaltterapi

Psykodynamisk teori

Dialektisk perspektiv

Terapi via skype

UDDANNELSE


Eksamineret par- og familieterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut

EFT-parterapeut

Cand.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Stud.pæd.phil. på Danmarks Pædagogiske Universitet

Folkeskolelærer fra Blaagaard Seminarium

Forandringsagent i skoleudviklings- og udbygningsprojektet SKUB, Gentofte Kommune

Ung-til-ung formidler/sexualist. Roskilde Amt

ERFARINGSOMRÅDE


Manglende/dårlig kommunikation

Utroskab & jalousi

Konflikter & misforståelser

Sammenbragte børn & opdragelse

Skilsmisse

Mangel på intimitet og nærvær

KLIENTUDTALELSER

»Vi valgte at starte i parterapi hos Mo, da vi følte dette var sidste udvej for os efter 8 års samliv og 3 delebørn. Vi havde det efterhånden, som om alt var gået galt for os, vi kunne ikke længere styre vores mange frustrationer. Det var en kæmpe lettelse at få arbejdet med vores konflikter, der bare gentog sig og blev værre. Vi lærte så meget om vores bagage og mønstre. Vi fandt ud af, det var os selv der skabte afstand imellem os. Vi har nu lært at vende os mere mod hinanden og måden vi har lært at tale sammen på gør det muligt for os at lytte til hinanden. Vi har fundet en god melodi sammen og fået nyt syn på hinanden. De forskelligheder der er, ser vi nu på med accept og større forståelse.Vi vil anbefale Mo til alle par, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt sammen.«

Par efter terapi forløb

»Vi havde helt klart forsømt vores parforhold, som vi havde haft i over 10 år og givet os 2 børn. Vi var i krise og befandt os i en nedadgående spiral med dårlig kommunikation, utroskab og mange tillidsbrud. Vi anede ikke, hvordan vi skulle komme videre herfra. Mo skabte den ramme vi kunne tale under, og så vi kunne vende spiralen til at være opadgående. Mo hjælp os med at insistere på en god kommunikation, hun forklarede os gang på gang om vores forskelligheder, både ud fra køn, opdragelse, erfaringer og lign. Vi gik hos Mo i et halvt år, og vi kan roligt sige at det reddede vores forhold, som undervejs var meget tæt på at gå i stykker. Vi håber at Mo må hjælpe andre par med at komme ud af fastlåste mønstre og nå ind til hinanden igen. Hun har vores varmeste anbefaling.«

Par sidst i 30érne

»Vi har været hos Mo i omkring 8 måneder. Mo hjalp os med at være ærlige. Min mand havde et misbrug, som lå som en skygge indover vores forhold. Vi b brugte måske fem sessioner på at tale om tillidsbruddet, det svigt jeg følte, men også om min mands ensomhed og hvorfor han drak i smug. Jeg oplever Mo som indsigtsfuld, skarp, meget empatisk, lyttende, og med et overblik. Vi har begge følt os meget set og vi turde lade os bevæge i hendes rum, og nok af den grund lade os bevæge i vores liv.«

De bedste hilsner fra det glade par

»Mo lytter så man føler hun næsten kan se ind i en. Hun hjalp mig med at arbejde med de temaer og den frygt der, ubevist, har styret mit liv. Ved at insistere på at vi fokuserede på situationen her og nu, blev de problemer jeg har kæmpet med konkrete, håndgribelige og derved mulige at løse. Jeg følte mig virkelig godt tilpas hos Mo, fra første gang jeg kom i hendes klinik. Derfor jan jeg varmt anbefale Mo«

Kvinder med frygt

»Mo er enormt tilstede og indlevende i sit arbejde. Vi har simplethen fået så meget ud af forløbet. Mo får altid fokuseret og koncentreret samtalen om det der er vigtigt og relevant for mig. Hun bliver ved med at spørge ind til mig, på en måde som får mig til at reflektere. Jeg oplever at vi nærmest kan nørde væsentlige emner i mit liv sammen, man føler virkelig Mo går i dybden med enes problemstillinger. Jeg fik meget hurtigt en stor tillid til Mo. Hun har givet mig et indblik i mod, motivation og vores individuelle måde at se verden på. Jeg kan varmt anbefale Mo.«

Par efter terapiforløb

»Mo har et overskud og et blik og tilstedeværelse i rummet, der virkelig kan åbne blokeringer og skamfuldhed. Hun er ærlig og har et fantastisk klarsyn. Mange terapeuter tror, de skal “fixe” en hel masse, men Mo er nærmest fordomsfri og jeg kan bare være med det, der opstår i mig. Mo virker ikke som en terapeut med sin egen dagsorden, men som en der skaber de rigtige rammer ud fra en god intuition og situationsfornemmelse.«

Klient efter terapiforløb

MØD MO HANSEN

I denne video fortæller parterapeut Mo Hansen om parterapi og hvordan parterapi kan hjælpe par til et bedre og mere harmonisk parforhold. Se gerne videoen her:

CITAT FRA MO ELISABETH HANSEN:

Måden vi hver især viser og modtager kærlighed på, kan dog være meget forskellig fra menneske til menneske. 
Nogen har meget svært ved at åbne sig og sætte ord på deres kærlighed. Andre forbinder det at føle kærlighed med at blive svigtet, være sårbar eller at miste sig selv. 
Og det er da også et grundvilkår for os mennesker, at vi i løbet af vores liv bliver misforståede, sårede eller føler os forladte, et vilkår der ofte gør det vanskeligt for os at turde mærke og være åbne for kærligheden. 
Og for at vi (til)lader os at blive tætte med andre.
I løbet af livet tillærer vi os nødvendige forsvarsmekanismer for at kunne håndtere sorgen over ikke at blive forstået, elsket tilbage eller anerkendt. 
Disse forsvarsmekanismer vil ofte være dem, vi tyer til, når vi i vores parforhold kommer i konflikt, føler os afviste eller oplever at være sårbare. 
Vi vil prøve at skåne eller beskytte os selv imod kærlighedens smerte ved hjælp af disse genkendelige, tillærte strategier eller vaner.
Citat fra psykoterapeut Mo Elisabeth Hansen - København

PRISER

Priser terapiforløb - personligt fremmøde


Parterapi - Indledende samtale 60 min - 700 kr.


Parterapi 80 minutter - 1200 kr.


Individuel terapi 1 time - 850 kr.


Familieterapi 1 time og 10 minutter - 1200 kr.


Parterapi klippekort - 3 gange - 3300 kr.


En hel dag med EFT parterapi -

indeholder:

1 indledende parterapi session på 80 mininutter, 2 individuelle samtaler på 60 minutter, 1 afsluttende parterapi session på 80 minutter.

Pris i alt: 4100 kr.

Oplys venligst at du har fundet Mo på Lovecast

Besøg min hjemmeside