Skip to content
Parterapeut Inge Lise Hamilton fra Århus

INGE LISE HAMILTON

Parterapeut, psykoterapeut & underviser

Adresse: Mejlgade 48b, st., 8000 Aarhus C

Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-18.00 - med mulighed for aften og weekendtider

VELKOMMEN TIL MIN PROFIL

Jeg har beskæftiget mig indgående med både individuel terapi og parterapi, meditation og selvudvikling siden 2003. Jeg har derfor mange års erfaring med at hjælpe par med at skabe en sund, kærlig og mere frugtbar relation. Min viden holder jeg løbende opdateret gennem træning og grupper, egen terapi, supervision og kurser.

I et parterapiforløb hos mig har jeg fokus på at skabe en kvalificeret og tryg terapeutisk ramme, hvor I kan få indsigt i fastkørte mønstre og mekanismer som opstår i jeres relation. I en støttende og respektfuld atmosfære, vil vi sammen kunne arbejde på at forbedre jeres relation og få set på de følelser og vanskeligheder i hver især oplever.

I parterapi vil I gradvist få større indsigt i hinandens kvaliteter og personlighedsstruktur, så I bedre kan forstå, rumme, acceptere og værdsætte hinandens forskelligheder. Med tiden kan I tage jeres nye indsigter med jer ind i dagligdagen, så god kommunikation, tillid, respekt, glæde og større følelse for hinanden bliver det bærende element i parforholdet.

Med sig ind i parforholdet har begge parter en oftest ubevidst bagage fra opvæksten, som kan skabe vanskeligheder i relationen. I et parterapeutisk forløb hos mig, vil der derfor naturligt indgå individuelle sessioner, når det skønnes relevant.

PARFORHOLD

Et godt og harmonisk parforhold kommer ikke af sig selv - det kan være hårdt arbejde, der kræver mod til at se indad, være ærlig og åben og til at turde se på dine egne følelser og behov og til at lytte til din partners udtryk om hans eller hendes følelser og behov, som det egentlig er. Er I begge villige til at gøre en indsats og gå helhjertet ind i det terapeutiske arbejde, kan jeres relation udvikles og blive langt sundere og stærkere.

For de fleste par er det grundlæggende godt at blive bevidste om, hvorfor de er sammen og at bevidstgøre hvilke værdier parforholdet hviler på og hvilke muligheder for udfoldelse, I har i relationen. Et kærligt parforhold i vækst kan være noget af det mest vidunderlige og opløftende, der findes. Ligesom et parforhold, der er i ubalance, kan være opslidende og underminerende for begge parter.

Som en neutral tredjepart, kan jeg hjælpe jer med at skabe et mere nært, sundt og kærligt parforhold, hvor åbenhed, god kommunikation og glæde er grundsten. Kontakt mig nu og hør hvordan jeg kan hjælpe jer.

MIN BIOGRAFI

JEG TILBYDER


Parterapi

Individuel terapi

Meditation

Kropsterapi

Healing

Kunstterapi

UDDANNELSE


Eksamineret Psykoterapeut fra Center for Selvudvikling i Aarhus

Cand. mag. i dramaturgi

ERFARINGSOMRÅDE


Fastlåste mønstre og tilbagevendende konflikter

Dårlig kommunikation, manglende samarbejde og glæde i parforholdet

Manglende tillid til og respekt for hinanden

Manglende nærhed, intimitet, seksualitet og kærlighed i parforholdet

Praktisk hverdag og ‘milimeterregnskab’ har taget over i parforholdet

Udfordringer i familier, sammenbragte familier samt i familier med børn med særlige behov.

Utroskab, jalousi, frustration og vrede

Afklaring omkring skilsmisse

KLIENTUDTALELSER

PRISER

Priser terapiforløb - personligt fremmøde


Parterapi 1. samtale, 1 time og 30 minutter – 2 timer - 1200 kr.


Parterapi efterfølgende samtaler, 1 time og 30 minutter - 1050 kr.


Individuel terapi, 1 time og 15 minutter - 850 kr.


Klippekort til 5 x individuel terapi - 3500 kr.

Oplys venligst at du har fundet Inge Lise på Lovecast

Besøg min hjemmeside