LOVECAST FORRETNINGSBETINGELSER FOR BRUGERE

Servicevilkår for brugere af Websitet Lovecast

Følgende servicevilkår, som omfatter fortrolighedspolitikken, cookie politikken og eventuelle retningslinjer, politikker eller indhold, der vises på webstedet, udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“bruger”, “dig”, “din”, “dit, “dine”) og Lovecast (“Lovecast”, “vi”, “os”) (i det følgende samlet benævnt “servicevilkårene”). Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelige via domænet og sub-domænerne på Lovecast.dk (”webstedet”), accepterer du at være bundet af nærværende servicevilkår. Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende servicevilkår og alle linkede oplysninger fra tid til anden efter vores eget skøn ved at opdatere dette dokument eller dertilhørende oplysninger. Medmindre andet fremgår af en sådan revision, træder de reviderede vilkår i kraft, når de offentliggøres.
 
Oversigt og defination
 
Lovecast har til formål at udstille professionelle tjenester samt mulighed for at sende os oplysninger om behov for terapi og rådgivning, med (”rådgivning”, ”terapiydelse”), såsom parterapi, sexologisk rådgivning og/eller -bistand og modtage svar fra parterapeuter, parforholdseksperter, skribenter og sexologer (”Terapeuter”).
Lovecast tilbyder også visse tjenester, der er beskrevet i og er underlagt nærværende servicevilkår (som nærmere defineret nedenfor, “tjenesterne”).
Vi kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre nogle eller alle tjenester efter eget skøn med rimelig forudgående varsel, der offentliggøres på webstedet.
Lovecast er ikke en Terapeut, parforholds - eller rådgivningsvirksomhed, og vi leverer derfor ikke parterapi-, parforholds -, sexologiske tjenester eller rådgivning. Alle sådanne tjenester leveres udelukkende af vores tilknyttede Terapeuter og de bærer det fulde ansvar for sådanne tjenester.
 
Du bør i alle tilfælde selv indhente oplysninger om, hvilken leverandør, der er bedst egnet til dit specifikke rådgivning. Du bør ikke acceptere et tilbud fra en Terapeut, uden at have foretaget en sådan kontrol, der lever fuldt op til dine krav.
Selvom vi naturligvis håber, at du vil være tilfreds med alle Terapeuter, du finder gennem Lovecast, bør du ikke engagere en Terapeut, hvis du er i tvivl eller er bekymret for, om Terapeuten er den rette til at varetage rådgivning og terapiydelse.
 
På webstedet kan Lovecast.dk inkludere oplysninger, der stammer fra Terapeuter, herunder generelle nyheder og oplysninger samt profiler tilhørende de enkelte Terapeut. Vi kontrollerer ikke disse oplysninger og bærer intet ansvar for sådanne oplysninger over for dig eller nogen anden person. Eventuelle oplysninger om Lovecast skal udelukkes anses for at være vejledende og udgør ikke faglig ekspertise og/eller indsigt i parterapi og terapi generelt eller nogen form for rådgivning. Du bør være opmærksom på og udvise forsigtighed i forhold til sådanne oplysninger, da dette er på egen risiko.
 
Termer skrevet med stort, der anvendes i nærværende servicevilkår, betyder følgende:
 
“Website” betyder den webside, der drives af Lovecast på Lovecast.dk eller en eventuel alternativ webadresse.
 

Henvendelse til terapeuter

 
1. Brugernes egnethed
 
For at få adgang til vores tjenester via vores websted, skal du være en juridisk person eller en enkeltperson på 18 år eller derover.
Du giver Lovecast tilladelse til at antage, at enhver person, der anvender webstedet ved hjælp af dit navn, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af Websitet.
 
2. Omkostninger
 
Der er ingen omkostninger for Brugeren forbundet med brug af vores websted eller tilmelding som registreret bruger.
Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre medlemsgebyrer eller indføre nye gebyrer, efter Lovecasts eget skøn, og med rimelig forudgående varsel på webstedet.

Forhold

1.  Bruger og Terapeut.
1.2 Kontakt.
Du kan sende en anmodning om at blive kontaktet af Terapeuter via webstedet. Vi kan kontakte dig for eventuel præcisering af din anmodningen, og en sådan anmodning om tilbud skal sendes til de terapeuter, som, efter Lovecasts vurdering, er kvalificerede til at påtage sig det pågældende rådgivning.
Alle Terapeuter skal have mulighed for at afgive et tilbud, forudsat at du kun modtager det antal tilbud, som afgøres af Lovecast fra tid til anden. Klienterne har også have mulighed for at anmode om en telefonisk kontakt til Terapeuten. Dette aftales direkte mellem bruger og terapeut og ligger uden for Lovecasts område.
1.2. Accept af tilbud og rådgivningaftaler.
Tilbud og accept af rådgivning, og levering af rådgivning foregår mellem dig og hver Terapeut.
Enhver aftale mellem dig og Terapeut, herunder anmodningen om tilbud og tilbuddet samt øvrige betingelser og vilkår som aftalt mellem dig og Terapeut eller på anden vis, Du er ansvarlig for at administrere, kontrollere, acceptere og betale for tilfredsstillende ydelser og rådgivning i overensstemmelse med rådgivningsaftalen på rettidig vis. Terapeuten er ansvarlig for at leveringen og kvaliteten af tjenesterne sker i overensstemmelse med aftalen på rettidig vis.
1.3. Uafhængighed.
Du anerkender og accepterer, at dit forhold til Terapeuten svarer til et forhold til en uafhængig kontrahent. Terapeuten skal levere tjenester som uafhængig kontrahent, og intet i nærværende servicevilkår skal anses for at være et partnerskab, joint venture, repræsentation eller et kunde- eller medarbejderforhold mellem dig og leverandøren eller mellem Lovecast og dig eller en hvilken som helst Terapeut.
1.4. Generelt.
Selvom Lovecast tilbyder en platform til formidling af kontakt mellem brugere og Terapeuter, er Lovecast ikke part i forhandlingerne, kontraktindgåelsen, aftaler og opfyldelsen af betingelserne for et eventuelt opdrag mellem dig og en Terapeut.
Lovecast har ingen kontrol over - og garanterer ikke for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af tjenester, der leveres, eller leverancer, der udføres, herunder ægtheden eller nøjagtigheden af profilbeskrivelser, brugeres og Terapeuters kvalifikationer, baggrund eller evner, eller Terapeuters evne til at levere tjenester, rådgivning eller at en leverandør kan eller rent faktisk vil fuldende en rådgivningsopgave.
Lovecast er ikke ansvarlig for og har ingen kontrol over leverandørens arbejdsproces og er ikke involveret i leverandørens ansættelses-, afskedigelses-, irettesættelsespraksis eller arbejdsforhold. Alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb og salg af tjenester og andre ydelser udøves og opfyldes udelukkende som aftalt mellem dig og hver Terapeut. Udover platformen tilbyder Lovecast ikke Terapeuter materialer eller værktøjer til at fuldende terapiforløb. Du og Terapeuten skal forpligte jer over for hinanden til at håndhæve og opfylde samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med rådgivningsaftaler samt alle andre vilkår, betingelser, løfter og garantier i forbindelse med sådanne transaktioner.
 
2. Tredjepartsmodtager af rådgivningssaftalen
 
Du anerkender og accepterer, at webstedets værdi, omdømme og goodwill afhænger af din opfyldelse af forpligtelser og aftaler som angivet i hver rådgivningsaftale. Du udpeger derfor Lovecast som tredjepartsmodtager af hver terapiaftale med det formål at håndhæve de forpligtelser, der påhviler, og de fordele, der tildeles Lovecast i henhold til nærværende servicevilkår. Du accepterer desuden, at Lovecast har ret til at foretage sådanne handlinger i forhold til den pågældende rådgivningsaftale, herunder, men ikke begrænset til, indstilling, opsigelse eller andre juridiske handlinger, som Lovecast efter eget skøn finder nødvendigt for at beskytte webstedets værdi, omdømme og goodwill.
3. Repræsentation
 
Nærværende servicevilkår og/eller efterfølgende brug af dette websted vil ikke anses for at udgøre eller indebære et repræsentationsforhold, franchise, partnerskab eller joint venture mellem dig og Lovecast, undtagen og udelukkende i det omfang, dette udtrykkeligt angives.
 
4. Immaterielle rettigheder
 
4.1. Registreret brugerindhold.
 
Du er eneansvarlig for oplysninger, der offentliggøres på vores websted, herunder, men ikke begrænset til, (a) lyd-, video- eller fotografisk indhold (samlet benævnt “multimedieindhold”) og (b) indlæg eller oversigter, der offentliggøres i et hvilket som helst offentligt tilgængeligt meddelelsesområde via en e-mailfunktion (samlet benævnt “ikke-multimedieindhold”) og (c) alt andet indhold af personlig karakter, herunder, men ikke begrænset til, din levnedsbeskrivelse, arbejdserfaring og dine arbejdsopgaver leveret til en anden registreret bruger, herunder virksomheder (“personligt indhold”). Du bevarer ejendomsretten til alt multimedieindhold og personligt indhold, med forbehold af de tilladelser, der er tildelt deri.
4.2. Du tildeler Lovecast dine rettigheder til ikke-multimedieindhold. Du giver os ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri, uigenkaldelig ret til at udøve alle ophavsrettigheder og reklamerettigheder med hensyn til multimedieindholdet og til at anvende sådant multimedieindhold med det formål at reklamere for og offentliggøre Lovecasts produkter og tjenester, og du giver os ikke-eksklusiv, verdensomspændende, evigvarende, royaltyfri, uigenkaldelig ret til at anvende det personlige indhold med det formål at levere tjenester.
4.3. Dine oplysninger må ikke: (a) krænke tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, omtale eller beskyttelse af personoplysninger (b) være ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende; ej heller må de (c) være uanstændige, usømmelige eller indeholde pornografi.
4.4. Vi tilslutter os ikke oplysninger, der offentliggøres af registrerede brugere, og vi er ikke ansvarlige for sådanne oplysninger, der offentliggøres på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle offentliggjorte oplysninger om dig. Vi forbeholder os ret til at træffe enhver handling, efter vores eget skøn, i forbindelse med oplysninger, som offentliggøres på webstedet, og som vi mener, er upassende, herunder, men ikke begrænset til, ophævelse af din konto. Vi har dog ikke kontrol over oplysninger, som du eller andre registrerede brugere eller andre indholdsudbydere stiller til rådighed via vores system.
 
5. Erklæringer, ansvarfraskrivelse, begrænsninger og udelukkelser 
 
1.1  Erklæringer og indeståelser. Du erklærer, garanterer og accepterer:
Kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en registreret bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende servicevilkår.
1.2. At påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto.
1.3. Ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden registreret bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende ovenstående.
1.4. Ikke at tillade en uautoriseret tredjepart at anvende din konto.
1.5. Ikke at anvende nogen enhed, software eller rutine, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af webstedet eller eventuelle transaktioner, der foretages via webstedet.
1.6. Ikke at opsnappe eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra webstedet.
1.7. Ikke at foretage handlinger, der påfører webstedets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede massemailteknikker.
1.8. At du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende servicevilkår og indgå forretningsaftaler i henhold dertil.
1.9. At du udelukkende anvender webstedet med det formål at indgå forretningsaftaler i god tro med andre registrerede brugere.
1.10. At du ikke vil anvende webstedet eller dertilhørende tjenester til at bedrage eller vildlede nogen enkeltperson eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, Lovecast eller enhver registreret bruger.
1.11. At du ikke vil anvende webstedet til at overtræde nogen lov eller bestemmelse i Danmark.
 
2. Garantierklæring. Tjenesterne, der leveres af os, leveres “som beset,” og uden nogen garantier eller betingelser (udtrykkeligt eller stiltiende, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, nøjagtighed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse, der opstår i henhold til lov eller på anden vis eller som følge af en forretningstransaktion, brug eller handel). Vi afgiver ingen erklæringer og yder ingen garantier af enhver art, enten udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende en tredjeparts kvalitet, identitet eller pålidelighed, eller vedrørende nøjagtigheden af de indlæg, der offentliggøres på webstedet af en tredjepart.
 
3. Ansvarsbegrænsning. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller andre registrerede brugere for indirekte, afledte, tilfældige skader eller tab i henhold til nærværende aftale, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder eller tab af goodwill, selvom vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab. Uanset eventuelle andre bestemmelser i nærværende aftale, overstiger vores ansvar over for dig i forbindelse med eventuelle søgsmål eller krav knyttet til webstedstjenesterne, der ydes i henhold til nærværende servicevilkår, uanset om det vedrører et kontraktforhold, skadevoldende handling, eller uagtsomhed, under ingen omstændigheder (a) EUR 100,00.
4. Generel ansvarsfraskrivelse. Hvis der opstår en tvist mellem dig og en anden registreret bruger, skadesløsholder du Lovecast (samt vores ledende medarbejdere, direktører, repræsentanter, datterselskaber, joint ventures og medarbejdere) for krav og erstatningskrav (faktiske og deraf følgende) af enhver slags og karakter, kendte såvel som ukendte, som følge af eller tilknyttet en sådan tvist.
 
6. Skadesløsholdelse.
 
Du accepterer, at forsvare og skadesløsholde Lovecast for ethvert tab, omkostninger, udgifter, skader eller andre forpligtelser, som Lovecast pådrager sig som følge af omkostninger, forpligtelser, tab, skader, retsmidler, krav eller søgsmål fremsat af en tredjepart mod Lovecast:
6.1 I forbindelse med din brug af tjenesterne eller 
6.2 som følge af:
6.2.1 din brug af webstedet,
6.2.2 din beslutning om at anmode om tilbud og acceptere tilbud fra leverandører;6.2.3 misligholdelse af kontrakter eller andre krav fremsat af registrerede brugere, med hvilke du har gjort forretning via webstedet;6.2.4 din overtrædelse af enhver bestemmelse i nærværende servicevilkår;6.2.5 ethvert ansvar som følge af beskatning af betalinger eller en del deraf;6.2.6 enhver uagtsom eller forsætlig forseelse foretaget af en registreret bruger; 6.2.7 enhver handling eller udeladelse, som du foretager, i forbindelse med betaling af gebyrer til en leverandør; 6.2.8 en tvist vedrørende eller din udeblevne betaling af en faktura eller et andet skyldigt beløb; eller (i) dine forpligtelser over for en leverandør. Sådan skadesløsholdelse er betinget af, at vi: (i) giver dig skriftlig meddelelse om ethvert krav, søgsmål, omkostning, ansvar, tab eller trussel derom; (ii) samarbejder med dig omkring forsvaret eller bilæggelsen deraf; og (iii) lader dig varetage forsvaret eller bilæggelsen. Vi har ret til at deltage i sådant forsvar gennem vores egen advokat, for din regning. Vi forbeholder os ret til at indberette enhver forseelse, som vi bliver opmærksomme på, til de relevante offentlige myndigheder eller på anden vis.
 
7 Links
 
Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der ikke er under Lovecasts kontrol eller drift. Når vi stiller links til rådighed, gør vi det udelukkende for brugernes bekvemmeligheds skyld, og tilslutter os eller påtager os ikke ansvaret for indholdet af et linket websted eller af et link indeholdt på et linket websitet.
 
DIVERSE VILKÅR OG BETINGELSER
 
A. Overholdelse af loven. Du er ansvarlig for at overholde gældende love, bestemmelser og traktater, idet du husker på, at adgang til indholdet på dette websted muligvis ikke er lovlig for visse enkeltpersoner eller i visse lande.
B. Ændring og afkald. Lovecast anses ikke for at have ændret eller frafaldet nogen af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende servicevilkår, medmindre den pågældende ændring eller frafald af rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende servicevilkår sker skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant for Lovecast. Ingen forsinkelser eller udeladelser i Lovecasts udøvelse af sine rettigheder eller retsmidler forringer Lovecast rettigheder eller kan fortolkes som et afkald. Enhver enkeltstående eller delvis udøvelse af en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke yderligere udøvelse af en anden rettighed eller et andet retsmiddel.
C. Vilkårenes uafhængighed. Hvis nogen af nærværende servicevilkår ikke kan håndhæves, vil den ikke-håndhævelige del træde i kraft i størst muligt omfang, og de resterende vilkår forbliver i fuld retskraft og retsvirkning.
D. Overdragelse eller overførsel. Du må ikke overdrage, tildele eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser (herunder din konto) i henhold til nærværende servicevilkår til nogen, uden Lovecasts udtrykkelige skriftlige tilladelse, og ethvert forsøg på at gøre det vil blive erklæret for ugyldigt. Lovecast kan efter eget skøn overdrage nærværende servicevilkår.
F. Force Majeure. Ingen af parterne i nærværende servicevilkår er ansvarlige for manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af en eventuel forpligtelse i henhold til servicevilkårene grundet arbejdsforstyrrelser, ulykker, brande, oversvømmelser, telekommunikations- eller internetfejl, strejker, krige, optøjer, blokader, regeringshandlinger, statslige krav og lovbestemte reguleringer eller restriktioner eller andre lignende forhold ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Tidsfristen for denne parts opfyldelse skal forlænges med en periode, der svarer til den pågældende forsinkelses varighed.
G. Varsel. Alle meddelelser, der påkræves eller tillades i henhold til nærværende servicevilkår, skal være skriftlige og anses for at være behørigt givet, såfremt de leveres personligt eller sendes pr. anbefalet brev eller e-mail. Meddelelser, der sendes med posten, anses for at være givet ti (10) hverdage efter afsendelse) til nedenfor anførte adresser eller til en anden adresse anført af en part ved skriftlig meddelelse.
Til Lovecast: Bogøvej 1, 2000 Frederiksberg
.
Nærværende servicevilkår og alle dokumenter, der henvises til i nærværende servicevilkår, udgør hele aftalen mellem dig og Lovecast med hensyn til brug af dette websted, og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende kontraktens genstand samt eventuelle modstridende eller uoverensstemmende vilkår på et eventuelt websted, der linker til eller er linket fra webstedet.